Спецификации за EKHBRD-ADV17 / ERSQ-AV1

EKHBRD011ADV17 / ERSQ011AAV1 EKHBRD014ADV17 / ERSQ014AAV1 EKHBRD016ADV17 / ERSQ016AAV1
COP 2.92 (1), 2.50 (2), 4.20 (3) 2.85 (1), 2.48 (2), 3.72 (3) 2.73 (1), 2.41 (2), 3.72 (3)
Отопление с конвекция Изходяща вода при средни климат. условия 55°C Общо Клас на сезонна ефективност при отопление   A+ A+ A+
      ηs (Сезонна ефективност на отопление) % 115 116 117
      SCOP   2.96 2.98 3.01
Топлинен капацитет Ном. kW 11.3 (1), 11.0 (2), 11.2 (3) 14.5 (1), 14.0 (2), 14.4 (3) 16.0 (1), 16.0 (2), 16.0 (3)
Консумирана мощност Отопление Ном. kW 3.87 (1), 4.40 (2), 2.67 (3) 5.09 (1), 5.65 (2), 3.87 (3) 5.86 (1), 6.65 (2), 4.31 (3)
Забележки (1) - EW 55°C; LW 65°C; Dt 10°C; външни условия: 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър) (1) - EW 55°C; LW 65°C; Dt 10°C; външни условия: 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър) (1) - EW 55°C; LW 65°C; Dt 10°C; външни условия: 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър)
  (2) - EW 70°C; LW 80°C; Dt 10°C; външни условия: 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър) (2) - EW 70°C; LW 80°C; Dt 10°C; външни условия: 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър) (2) - EW 70°C; LW 80°C; Dt 10°C; външни условия: 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър)
  (3) - EW 30°C; LW 35°C; Dt 5°C; външни условия: 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър) (3) - EW 30°C; LW 35°C; Dt 5°C; външни условия: 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър) (3) - EW 30°C; LW 35°C; Dt 5°C; външни условия: 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър)