Спецификации за EKLN-A

EKLN140A1
Стандартни аксесоари Ръководство за монтаж 1