Спецификации за EKSV-P

EKSV21P EKSV21P1 EKSV26P EKSV26P1
Absorber Извити медни тръби и лазерно заварени алуминиеви ламели с високоселективно покритие Извити медни тръби и лазерно заварени алуминиеви ламели с високоселективно покритие Извити медни тръби и лазерно заварени алуминиеви ламели с високоселективно покритие Извити медни тръби и лазерно заварени алуминиеви ламели с високоселективно покритие
Stand still temperature Stand still temperature-=-Max.-=-°C °C 192 192 192 192
Размери Тяло Широчина мм 85 1,006 85 1,300
    Дълбочина мм 2,000 85 2,000 85
    Височина мм 1,006 2,000 1,300 2,000
Operating pressure Operating pressure-=-Max.-=-bar бар 6 6 6 6
Тегло Тяло kg 33 35 42 42
Surface Surface-=-Aperture-=-m² м² 1.800 1.800 2.360 2.360
  Surface-=-Absorber-=-m² м² 1.79 1.80 2.35 2.36
  Surface-=-Outer-=-m² м² 2.01 2.01 2.60 2.60
Mонтаж Вертикален Вертикален Вертикален Вертикален
Glazing Еднослойно предпазно стъкло, предаване +/- 92% Еднослойно предпазно стъкло, предаване +/- 92% Еднослойно предпазно стъкло, предаване +/- 92% Еднослойно предпазно стъкло, предаване +/- 92%
Allowed roof angle Allowed roof angle-=-Max.-=-° ° 80 80 80 80
  Allowed roof angle-=-Min.-=-° ° 15 15 15 15
Coating Микро-терм (абсорбиране макс. 96%, емисии прибл. 5% +/-2%) Микро-терм (абсорбиране макс. 96%, емисии прибл. 5% +/-2%) Микро-терм (абсорбиране макс. 96%, емисии прибл. 5% +/-2%) Микро-терм (абсорбиране макс. 96%, емисии прибл. 5% +/-2%)
Volume-=-l л 1.3 1.3 1.7 1.7
Топлопроизводителност Thermal performance-=-Zero loss collector efficiency η0-=-% % 0.781 0.710 0.784 0.710
  Thermal performance-=-Heat loss coefficient a1-=-W/m².K W/m².K 4.240 4.300 4.250 4.300
  Thermal performance-=-Temperature dependence of the heat loss coefficient a2-=-W/m².K² W/m².K² 0.006 0.006 0.007 0.006
  Thermal performance-=-Thermal capacity-=-kJ/K kJ/K 4.9 4.9 6.5 6.5