Спецификации за EPGA011-016DV7

EPGA11DAV37 EPGA14DAV37 EPGA16DAV37
Ниво на звуково налягане Отопление Ном. дБА 48.0 (2) 49.0 (2) 52.0 (2)
  Охлаждане Ном. дБА 55.0 (3) 55.0 (3) 55.0 (3)
Ниво на звукова мощност Отопление Ном. дБА 64.0 (1) 64.0 (1) 66.0 (1)
  Охлаждане Ном. дБА 68.0 (1) 68.0 (1) 68.0 (1)
Хладилен агент Потенциал на глобално затопляне   675.0 675.0 675.0
  Charge kg 3.50 3.50 3.50
  Тип   R-32 R-32 R-32
Размери Тяло Широчина мм 1,160 1,160 1,160
    Дълбочина мм 380 380 380
    Височина мм 1,440 1,440 1,440
Тегло Тяло kg 143 143 143
Работен диапазон Охлаждане Макс. °C със сух термометър 43 43 43
    Мин. °C със сух термометър 10 10 10
  Домакинска гореща вода Operation range-=-Domestic hot water-=-Min.-=-°CDB °C със сух термометър -28 -28 -28
    Operation range-=-Domestic hot water-=-Max.-=-°CDB °C със сух термометър 35 35 35
Тръбни съединения Разлика в нивата Вътр. у-во - Външ. у-во Макс. м 10.0 10.0 10.0
Power supply Фаза   1N~ 1N~ 1N~
  Име   V3 V3 V3
  Честота Хц 50 50 50
  Напрежение V 230 230 230
Ток Препоръчани предпазители A 32 32 32
Забележки (1) - Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5℃); ОтоплениеTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 35℃ (DT = 5°C) (1) - Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5℃); ОтоплениеTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 35℃ (DT = 5°C) (1) - Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5℃); ОтоплениеTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 35℃ (DT = 5°C)
  (2) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на определено разстояние от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. Вижте схемата на звуковия спектър за повече информация. Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C). (2) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на определено разстояние от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. Вижте схемата на звуковия спектър за повече информация. Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C). (2) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на определено разстояние от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. Вижте схемата на звуковия спектър за повече информация. Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C).
  (3) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на определено разстояние от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. Вижте схемата на звуковия спектър за повече информация. Условие: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C). (3) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на определено разстояние от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. Вижте схемата на звуковия спектър за повече информация. Условие: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C). (3) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на определено разстояние от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. Вижте схемата на звуковия спектър за повече информация. Условие: Ta 35°C - LWE 7°C ( DT = 5°C).