Спецификации за ERGA-EV

ERGA04EAV3
Ниво на звуково налягане Отопление Ном. dBA 44 (1)
  Охлаждане Ном. dBA 48 (1)
Звукова мощност Heating Ном. dBA 58 (1)
  Охлаждане Ном. dBA 61 (1)
Хладилен агент Потенциал на глобално затопляне   675.0
  Количество кг 1.50
  Тип   R-32
Размери Тяло Широчина мм 884
    Дълбочина мм 388
    Височина мм 740
Тегло Тяло кг 58.5
Работен диапазон Охлаждане Макс. °C със сух термометър 43
    Мин. °C със сух термометър 10
  Домакинска гореща вода Operation range-=-Domestic hot water-=-Min.-=-°CDB °C със сух термометър -25
    Operation range-=-Domestic hot water-=-Max.-=-°CDB °C със сух термометър 35
Тръбни съединения Топлоизолация   Тръбите за газ и течност
  Tечност Вън. д. мм 6
  Газ Вън. д. мм 15.9
  Дренаж вън. д. мм 18
  Разлика в нивата Вътр. у-во - Външ. у-во Макс. м 20.0
Power supply Фаза   1N~
  Име   V3
  Честота Хц 50
  Напрежение V 230
Ток Препоръчани предпазители A 20
Забележки (1) - Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5℃); ОтоплениеTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 35℃ (DT = 5°C)