Спецификации за ERGA-EV

ERGA04EAV3
Ниво на звуково налягане Отопление Ном. дБА 44 (1)
  Охлаждане Ном. дБА 48 (1)
Sound power level Отопление Ном. дБА 58 (1)
  Охлаждане Ном. дБА 61 (1)
Хладилен агент Потенциал на глобално затопляне   675.0
  Зареждане kg 1.50
  Тип   R-32
Размери Тяло Широчина мм 884
    Дълбочина мм 388
    Височина мм 740
Тегло Тяло kg 58.5
Работен диапазон Охлаждане Макс. °C (сух термометър) 43
    Мин. °C (сух термометър) 10
  Домакинска гореща вода Мин. °C (сух термометър) -25
    Макс. °C (сух термометър) 35
Тръбни връзки Топлоизолация   Тръбите за газ и течност
  Tечност Вън. д. мм 6
  Газ Вън. д. мм 15.9
  Drain OD мм 18
  Разлика в нивата Вътр. у-во - Външ. у-во Макс. м 20.0
Power supply Phase   1N~
  Име   V3
  Честота Хц 50
  Напрежение V 230
Ток Препоръчани предпазители A 20
Забележки (1) - Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5℃); ОтоплениеTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 35℃ (DT = 5°C)