Спецификации за ERGA-EVH

ERGA06EAV3H
Ниво на звуково налягане Отопление Ном. дБА 47 (1)
  Охлаждане Ном. дБА 49 (1)
Ниво на звукова мощност Отопление Ном. дБА 60 (1)
  Охлаждане Ном. дБА 62 (1)
Хладилен агент Потенциал на глобално затопляне   675.0
  Charge kg 1.50
  Тип   R-32
Размери Тяло Широчина мм 884
    Дълбочина мм 388
    Височина мм 740
Тегло Тяло kg 58.5
Работен диапазон Охлаждане Макс. °C със сух термометър 43
    Мин. °C със сух термометър 10
  Домакинска гореща вода Operation range-=-Domestic hot water-=-Min.-=-°CDB °C със сух термометър -25
    Operation range-=-Domestic hot water-=-Max.-=-°CDB °C със сух термометър 35
Тръбни съединения Топлоизолация   Тръбите за газ и течност
  Tечност Вън. д. мм 6
  Газ Вън. д. мм 15.9
  Дренаж вън. д. мм 18
  Разлика в нивата Вътр. у-во - Външ. у-во Макс. м 30.0
Power supply Фаза   1N~
  Име   V3
  Честота Хц 50
  Напрежение V 230
Ток Препоръчани предпазители A 20
Забележки (1) - Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ (DT = 5℃); ОтоплениеTa DB/WB 7°C/6°C - LWC 35℃ (DT = 5°C)