Спецификации за ETSHB-D / EPRA014-018DV

ETSHB16P30DA / EPRA14DAV3 ETSHB16P30DA / EPRA16DAV3 ETSHB16P30DA / EPRA18DAV3 ETSHB16P50DA / EPRA14DAV3 ETSHB16P50DA / EPRA16DAV3 ETSHB16P50DA / EPRA18DAV3
Загряване на битова гореща вода Общо Обявен график на натоварване   L L L XL XL XL
  Умерен климат Клас на енергийна ефективност на загряване на вода   A A A A A A
COP 4.67 (2) 5.00 (2) 5.00 (2) 4.67 (2) 5.00 (2) 5.00 (2)
Indoor unit ETSHB16P30DA ETSHB16P30DA ETSHB16P30DA ETSHB16P50DA ETSHB16P50DA ETSHB16P50DA
Отопление с конвекция Изходяща вода при средни климат. условия 55°C Общо Клас на сезонна ефективност при отопление   A++ A++ A++ A++ A++ A++
      ηs (Сезонна ефективност на отопление) % 140 140 140 140 140 140
      SCOP   3.58 3.58 3.58 3.58 3.58 3.58
Време за загряване от 10°C до 50°C hr 1h41min at 7°C ambient temperature 1h41min at 7°C ambient temperature 1h41min at 7°C ambient temperature 2h11min at 7°C ambient temperature 2h11min at 7°C ambient temperature 2h11min at 7°C ambient temperature
Топлинен капацитет Ном. kW 5.69 (2) 9.00 (2) 9.00 (2) 5.69 (2) 9.00 (2) 9.00 (2)
  Мин. kW 3.70 (1) 3.96 (1) 4.40 (1) 3.70 (1) 3.96 (1) 4.40 (1)
  Макс. kW 10.18 (1) 10.91 (1) 12.12 (1) 10.18 (1) 10.91 (1) 12.12 (1)
Консумирана мощност Отопление Макс. kW 2.09 (5) 2.24 (5) 2.49 (5) 2.09 (5) 2.24 (5) 2.49 (5)
    Мин. kW 0.88 (5) 0.95 (5) 1.05 (5) 0.88 (5) 0.95 (5) 1.05 (5)
    Ном. kW 1.22 (2) 1.80 (2) 1.80 (2) 1.22 (2) 1.80 (2) 1.80 (2)
  Битова гореща вода от 10°C до 50°C Ном. kWh 3.92 3.92 3.92 5.26 5.26 5.26
Забележки (1) - Капацитет съгласно стандарт EN14511 и валиден за гамата с топла вода dT = 3~8°C при Ta 7°C (1) - Капацитет съгласно стандарт EN14511 и валиден за гамата с топла вода dT = 3~8°C при Ta 7°C (1) - Капацитет съгласно стандарт EN14511 и валиден за гамата с топла вода dT = 3~8°C при Ta 7°C (1) - Капацитет съгласно стандарт EN14511 и валиден за гамата с топла вода dT = 3~8°C при Ta 7°C (1) - Капацитет съгласно стандарт EN14511 и валиден за гамата с топла вода dT = 3~8°C при Ta 7°C (1) - Капацитет съгласно стандарт EN14511 и валиден за гамата с топла вода dT = 3~8°C при Ta 7°C
  (2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (3) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър (3) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър (3) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър (3) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър (3) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър (3) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър
  (4) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър (4) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър (4) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър (4) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър (4) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър (4) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър
  (5) - Консумирана мощност е общата мощност на вътрешни и външни тела, включително и циркулационната помпа; съгласно EN14511 (5) - Консумирана мощност е общата мощност на вътрешни и външни тела, включително и циркулационната помпа; съгласно EN14511 (5) - Консумирана мощност е общата мощност на вътрешни и външни тела, включително и циркулационната помпа; съгласно EN14511 (5) - Консумирана мощност е общата мощност на вътрешни и външни тела, включително и циркулационната помпа; съгласно EN14511 (5) - Консумирана мощност е общата мощност на вътрешни и външни тела, включително и циркулационната помпа; съгласно EN14511 (5) - Консумирана мощност е общата мощност на вътрешни и външни тела, включително и циркулационната помпа; съгласно EN14511