Спецификации за ETVH12E9W

ETVH12S18EA9W ETVH12S18EJ9W ETVH12S23EA9W ETVH12S23EJ9W
Ниво на звуково налягане Ном. дБА 30.0 (6) 30.0 (6) 30.0 (6) 30.0 (6)
Работен диапазон Охлаждане околна температура Мин. °C със сух термометър 0 (7) 0 (7) 0 (7) 0 (7)
    Водна страна Макс. °C 0 (7) 0 (7) 0 (7) 0 (7)
      Мин. °C 0 (7) 0 (7) 0 (7) 0 (7)
  Отопление Водна страна Макс. °C 0 (7) 0 (7) 0 (7) 0 (7)
      Min. °C 0 (7) 0 (7) 0 (7) 0 (7)
Ниво на звукова мощност Nom. дБА 44.0 (5) 44.0 (5) 44.0 (5) 44.0 (5)
Размери Тяло Широчина мм 595 595 595 595
    Дълбочина мм 625 625 625 625
    Височина мм 1,650 1,650 1,850 1,850
Корпус Материал   Метален лист с покритие Метален лист с покритие Метален лист с покритие Метален лист с покритие
Тегло Тяло kg 108 108 117 117
Електрически нагревател Препоръчани предпазители A 20 (10) 20.000 (10) 20 (10) 20.000 (10)
  Електрозахранване Честота Хц 50 50 50 50
    Напрежение V 400 400 400 400
    Име   9W 9W 9W 9W
    Фаза   3 3 3 3
Power supply Име   Вж. бележка 9 Вж. бележка 9 Вж. бележка 9 Вж. бележка 9
Забележки (1) - Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване). (1) - Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване). (1) - Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване). (1) - Работната зона се разширява до по-нисък разход само в случай, че тялото работи само с термопомпа. (не при стартиране, без режим на BUH, без режим на размразяване).
  (2) - Въз основа на dT от 45 K (2) - Въз основа на dT от 45 K (2) - Въз основа на dT от 45 K (2) - Въз основа на dT от 45 K
  (3) - Включително тръбопровод + помощен нагревател; без разширителен съд (3) - Включително тръбопровод + помощен нагревател; без разширителен съд (3) - Включително тръбопровод + помощен нагревател; без разширителен съд (3) - Включително тръбопровод + помощен нагревател; без разширителен съд
  (4) - С изключение на водата в системата. Този минимален воден обем е достатъчен за повечето приложения. По време на критични процеси може да има нужда от допълнителна вода. (4) - С изключение на водата в системата. Този минимален воден обем е достатъчен за повечето приложения. По време на критични процеси може да има нужда от допълнителна вода. (4) - С изключение на водата в системата. Този минимален воден обем е достатъчен за повечето приложения. По време на критични процеси може да има нужда от допълнителна вода. (4) - С изключение на водата в системата. Този минимален воден обем е достатъчен за повечето приложения. По време на критични процеси може да има нужда от допълнителна вода.
  (5) - Измерено при спад на налягане от 10 kPa в системата за отопление при работно състояние на изходящата вода от 47-55°C в стая с температура 20°C. DB/WB 7°C/6°. (5) - Измерено при спад на налягане от 10 kPa в системата за отопление при работно състояние на изходящата вода от 47-55°C в стая с температура 20°C. DB/WB 7°C/6°. (5) - Измерено при спад на налягане от 10 kPa в системата за отопление при работно състояние на изходящата вода от 47-55°C в стая с температура 20°C. DB/WB 7°C/6°. (5) - Измерено при спад на налягане от 10 kPa в системата за отопление при работно състояние на изходящата вода от 47-55°C в стая с температура 20°C. DB/WB 7°C/6°.
  (6) - Стойност, измерена в камера почти без отразяване на звука на разстояние 1 м от у-вото. Това е отн. стойност, която зависи от разстоянието и акуст. среда. Посоченото ниво на зв. налягане е измерено при спад на налягане от 10 kPa в с-ма за отопление при раб. състояние на изх. вода от 47-55°C в стая с темп. 20°C. (6) - Стойност, измерена в камера почти без отразяване на звука на разстояние 1 м от у-вото. Това е отн. стойност, която зависи от разстоянието и акуст. среда. Посоченото ниво на зв. налягане е измерено при спад на налягане от 10 kPa в с-ма за отопление при раб. състояние на изх. вода от 47-55°C в стая с темп. 20°C. (6) - Стойност, измерена в камера почти без отразяване на звука на разстояние 1 м от у-вото. Това е отн. стойност, която зависи от разстоянието и акуст. среда. Посоченото ниво на зв. налягане е измерено при спад на налягане от 10 kPa в с-ма за отопление при раб. състояние на изх. вода от 47-55°C в стая с темп. 20°C. (6) - Стойност, измерена в камера почти без отразяване на звука на разстояние 1 м от у-вото. Това е отн. стойност, която зависи от разстоянието и акуст. среда. Посоченото ниво на зв. налягане е измерено при спад на налягане от 10 kPa в с-ма за отопление при раб. състояние на изх. вода от 47-55°C в стая с темп. 20°C.
  (7) - Вж. работния обхват на уреда. (7) - Вж. работния обхват на уреда. (7) - Вж. работния обхват на уреда. (7) - Вж. работния обхват на уреда.
  (8) - Зависи от работния режим, направете справка с ръководството за монтаж (8) - Зависи от работния режим, направете справка с ръководството за монтаж (8) - Зависи от работния режим, направете справка с ръководството за монтаж (8) - Зависи от работния режим, направете справка с ръководството за монтаж
  (9) - Гореупоменатото електрозахранване на кутията на хидравликата е само за аварийния нагревател. Разпределителната кутия и помпата на хидро-кутията се захранват през външното тяло. Допълнителния резервоар за гореща домакинска вода има отделно електрозахранване. (9) - Гореупоменатото електрозахранване на кутията на хидравликата е само за аварийния нагревател. Разпределителната кутия и помпата на хидро-кутията се захранват през външното тяло. Допълнителния резервоар за гореща домакинска вода има отделно електрозахранване. (9) - Гореупоменатото електрозахранване на кутията на хидравликата е само за аварийния нагревател. Разпределителната кутия и помпата на хидро-кутията се захранват през външното тяло. Допълнителния резервоар за гореща домакинска вода има отделно електрозахранване. (9) - Гореупоменатото електрозахранване на кутията на хидравликата е само за аварийния нагревател. Разпределителната кутия и помпата на хидро-кутията се захранват през външното тяло. Допълнителния резервоар за гореща домакинска вода има отделно електрозахранване.
  (10) - 4 полюсен 20 A крива 400V пусково клас C (вижте електрическата схема) (10) - 4 полюсен 20 A крива 400V пусково клас C (вижте електрическата схема) (10) - 4 полюсен 20 A крива 400V пусково клас C (вижте електрическата схема) (10) - 4 полюсен 20 A крива 400V пусково клас C (вижте електрическата схема)