Спецификации за ETVX16E9W7 / EPRA14-18DV7

ETVX16S23EA9W7 / EPRA14DAV37 ETVX16S18EJ9W7 / EPRA14DAV37 ETVX16S18EA9W7 / EPRA14DAV37 ETVX16S23EJ9W7 / EPRA14DAV37 ETVX16S18EJ9W7 / EPRA16DAV37 ETVX16S23EA9W7 / EPRA16DAV37 ETVX16S18EA9W7 / EPRA16DAV37 ETVX16S23EJ9W7 / EPRA16DAV37 ETVX16S23EJ9W7 / EPRA18DAV37 ETVX16S18EJ9W7 / EPRA18DAV37 ETVX16S23EA9W7 / EPRA18DAV37 ETVX16S18EA9W7 / EPRA18DAV37
Топлинен капацитет Мин. кВт 3.70 (1) 3.70 (1) 3.70 (1) 3.70 (1) 3.96 (1) 3.96 (1) 3.96 (1) 3.96 (1) 4.40 (1) 4.40 (1) 4.40 (1) 4.40 (1)
  Ном. кВт 5.69 (2) 5.69 (2) 5.69 (2) 5.69 (2) 9.00 (2) 9.00 (2) 9.00 (2) 9.00 (2) 9.00 (2) 9.00 (2) 9.00 (2) 9.00 (2)
  Макс. кВт 10.18 (1) 10.18 (1) 10.18 (1) 10.18 (1) 10.91 (1) 10.91 (1) 10.91 (1) 10.91 (1) 12.12 (1) 12.12 (1) 12.12 (1) 12.12 (1)
Капацитет на охлаждане Ном. кВт 10.6 (3), 6.90 (4) 10.6 (3), 6.90 (4) 10.6 (3), 6.90 (4) 10.6 (3), 6.90 (4) 11.5 (3), 7.88 (4) 11.5 (3), 7.88 (4) 11.5 (3), 7.88 (4) 11.5 (3), 7.88 (4) 12.5 (3), 8.86 (4) 12.5 (3), 8.86 (4) 12.5 (3), 8.86 (4) 12.5 (3), 8.86 (4)
Входяща мощност Отопление Мин. кВт 0.88 (5) 0.88 (5) 0.88 (5) 0.88 (5) 0.95 (5) 0.95 (5) 0.95 (5) 0.95 (5) 1.05 (5) 1.05 (5) 1.05 (5) 1.05 (5)
    Ном. кВт 1.22 (2) 1.22 (2) 1.22 (2) 1.22 (2) 1.80 (2) 1.80 (2) 1.80 (2) 1.80 (2) 1.80 (2) 1.80 (2) 1.80 (2) 1.80 (2)
    Макс. кВт 2.09 (5) 2.09 (5) 2.09 (5) 2.09 (5) 2.24 (5) 2.24 (5) 2.24 (5) 2.24 (5) 2.49 (5) 2.49 (5) 2.49 (5) 2.49 (5)
  Охлаждане Ном. кВт 2.55 (3), 2.56 (4) 2.55 (3), 2.56 (4) 2.55 (3), 2.56 (4) 2.55 (3), 2.56 (4) 2.80 (3), 2.93 (4) 2.80 (3), 2.93 (4) 2.80 (3), 2.93 (4) 2.80 (3), 2.93 (4) 3.05 (3), 3.31 (4) 3.05 (3), 3.31 (4) 3.05 (3), 3.31 (4) 3.05 (3), 3.31 (4)
  Битова гореща вода от 10°C до 50°C Ном. kWh 2.85 (6) 2.57 (6) 2.57 (6) 2.85 (6) 2.57 (6) 2.85 (6) 2.57 (6) 2.85 (6) 2.85 (6) 2.57 (6) 2.85 (6) 2.57 (6)
Heat up time from 10°C to 50°C hr 1h13min at 7°C ambient temperature 1h02min at 7°C ambient temperature 1h02min at 7°C ambient temperature 1h13min at 7°C ambient temperature 1h02min at 7°C ambient temperature 1h13min at 7°C ambient temperature 1h02min at 7°C ambient temperature 1h13min at 7°C ambient temperature 1h13min at 7°C ambient temperature 1h02min at 7°C ambient temperature 1h13min at 7°C ambient temperature 1h02min at 7°C ambient temperature
COP 4.67 (2) 4.67 (2) 4.67 (2) 4.67 (2) 5.00 (2) 5.00 (2) 5.00 (2) 5.00 (2) 5.00 (2) 5.00 (2) 5.00 (2) 5.00 (2)
EER 4.13 (3), 2.70 (4) 4.13 (3), 2.70 (4) 4.13 (3), 2.70 (4) 4.13 (3), 2.70 (4) 4.11 (3), 2.69 (4) 4.11 (3), 2.69 (4) 4.11 (3), 2.69 (4) 4.11 (3), 2.69 (4) 4.09 (3), 2.68 (4) 4.09 (3), 2.68 (4) 4.09 (3), 2.68 (4) 4.09 (3), 2.68 (4)
Загряване на битова гореща вода Общо Обявен график на натоварване   XL L L XL L XL L XL XL L XL L
  Умерен климат Клас на енергийна ефективност на загряване на вода   A A A A A A A A A A A A
Отопление с конвекция Изходяща вода при средни климат. условия 55°C Общо SCOP   3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62 3.62
      Клас на сезонна ефективност при отопление   A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++ A++
  Изх. вода - ср. климат. условия 35°C Общо SCOP   4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57
      Клас на сезонна ефективност при отопление   A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++ A+++
Забележки (1) - Капацитет съгласно стандарт EN14511 и валиден за гамата с топла вода dT = 3~8°C при Ta 7°C (1) - Капацитет съгласно стандарт EN14511 и валиден за гамата с топла вода dT = 3~8°C при Ta 7°C (1) - Капацитет съгласно стандарт EN14511 и валиден за гамата с топла вода dT = 3~8°C при Ta 7°C (1) - Капацитет съгласно стандарт EN14511 и валиден за гамата с топла вода dT = 3~8°C при Ta 7°C (1) - Капацитет съгласно стандарт EN14511 и валиден за гамата с топла вода dT = 3~8°C при Ta 7°C (1) - Капацитет съгласно стандарт EN14511 и валиден за гамата с топла вода dT = 3~8°C при Ta 7°C (1) - Капацитет съгласно стандарт EN14511 и валиден за гамата с топла вода dT = 3~8°C при Ta 7°C (1) - Капацитет съгласно стандарт EN14511 и валиден за гамата с топла вода dT = 3~8°C при Ta 7°C (1) - Капацитет съгласно стандарт EN14511 и валиден за гамата с топла вода dT = 3~8°C при Ta 7°C (1) - Капацитет съгласно стандарт EN14511 и валиден за гамата с топла вода dT = 3~8°C при Ta 7°C (1) - Капацитет съгласно стандарт EN14511 и валиден за гамата с топла вода dT = 3~8°C при Ta 7°C (1) - Капацитет съгласно стандарт EN14511 и валиден за гамата с топла вода dT = 3~8°C при Ta 7°C
  (2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (2) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (3) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър (3) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър (3) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър (3) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър (3) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър (3) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър (3) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър (3) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър (3) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър (3) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър (3) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър (3) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър
  (4) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър (4) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър (4) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър (4) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър (4) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър (4) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър (4) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър (4) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър (4) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър (4) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър (4) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър (4) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър
  (5) - Консумирана мощност е общата мощност на вътрешни и външни тела, включително и циркулационната помпа; съгласно EN14511 (5) - Консумирана мощност е общата мощност на вътрешни и външни тела, включително и циркулационната помпа; съгласно EN14511 (5) - Консумирана мощност е общата мощност на вътрешни и външни тела, включително и циркулационната помпа; съгласно EN14511 (5) - Консумирана мощност е общата мощност на вътрешни и външни тела, включително и циркулационната помпа; съгласно EN14511 (5) - Консумирана мощност е общата мощност на вътрешни и външни тела, включително и циркулационната помпа; съгласно EN14511 (5) - Консумирана мощност е общата мощност на вътрешни и външни тела, включително и циркулационната помпа; съгласно EN14511 (5) - Консумирана мощност е общата мощност на вътрешни и външни тела, включително и циркулационната помпа; съгласно EN14511 (5) - Консумирана мощност е общата мощност на вътрешни и външни тела, включително и циркулационната помпа; съгласно EN14511 (5) - Консумирана мощност е общата мощност на вътрешни и външни тела, включително и циркулационната помпа; съгласно EN14511 (5) - Консумирана мощност е общата мощност на вътрешни и външни тела, включително и циркулационната помпа; съгласно EN14511 (5) - Консумирана мощност е общата мощност на вътрешни и външни тела, включително и циркулационната помпа; съгласно EN14511 (5) - Консумирана мощност е общата мощност на вътрешни и външни тела, включително и циркулационната помпа; съгласно EN14511
  (6) - Изпитване при Ta DB/WB 7°C/6°C. Съгласно EN 16147. (6) - Изпитване при Ta DB/WB 7°C/6°C. Съгласно EN 16147. (6) - Изпитване при Ta DB/WB 7°C/6°C. Съгласно EN 16147. (6) - Изпитване при Ta DB/WB 7°C/6°C. Съгласно EN 16147. (6) - Изпитване при Ta DB/WB 7°C/6°C. Съгласно EN 16147. (6) - Изпитване при Ta DB/WB 7°C/6°C. Съгласно EN 16147. (6) - Изпитване при Ta DB/WB 7°C/6°C. Съгласно EN 16147. (6) - Изпитване при Ta DB/WB 7°C/6°C. Съгласно EN 16147. (6) - Изпитване при Ta DB/WB 7°C/6°C. Съгласно EN 16147. (6) - Изпитване при Ta DB/WB 7°C/6°C. Съгласно EN 16147. (6) - Изпитване при Ta DB/WB 7°C/6°C. Съгласно EN 16147. (6) - Изпитване при Ta DB/WB 7°C/6°C. Съгласно EN 16147.
  (7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) с помпа на пълна скорост (7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) с помпа на пълна скорост (7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) с помпа на пълна скорост (7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) с помпа на пълна скорост (7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) с помпа на пълна скорост (7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) с помпа на пълна скорост (7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) с помпа на пълна скорост (7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) с помпа на пълна скорост (7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) с помпа на пълна скорост (7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) с помпа на пълна скорост (7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) с помпа на пълна скорост (7) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (dT=5°C) с помпа на пълна скорост