Спецификации за EVLQ-CV3

EVLQ05CAV3 EVLQ08CAV3
Ниво на звуково налягане Отопление Ном. дБА 48 (1) 49 (1)
Sound power level Отопление Ном. дБА 61 62
Хладилен агент Потенциал на глобално затопляне   2,088 2,088
  Зареждане kg 1.5 1.6
  Тип   R-410A R-410A
Размери Тяло Широчина мм 832 832
    Дълбочина мм 307 307
    Височина мм 735 735
Тегло Тяло kg 54 56
Работен диапазон Отопление Max. °CWB 25 25
    Min. °CWB -25 -25
Вентилатор Скорост на въздушния поток Отопление Висок м³/мин 45.0 47.0
    Охлаждане Висок м³/мин 525.0 525.0
Тръбни връзки Tечност Вън. д. мм 6.35 6.35
  Газ Вън. д. мм 159.00 159.00
  Drain OD мм 1x ø15 + 1x ø20 1x ø15 + 1x ø20
  Разлика в нивата Вътр. у-во - Външ. у-во Макс. м 20.0 20.0
Power supply Phase   1~ 1~
  Име   V3 V3
  Честота Хц 50 50
  Напрежение V 230 230
Ток Препоръчани предпазители A 16 20
Забележки (1) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на определено разстояние от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. Вижте диаграмата на звуковия спектър за допълнителна информация. (1) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на определено разстояние от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. Вижте диаграмата на звуковия спектър за допълнителна информация.
  (2) - Пусков ток >> макс, работен ток при стандартен вкл./изкл. компресор (2) - Пусков ток >> макс, работен ток при стандартен вкл./изкл. компресор
  (3) - Пусковият ток на инверторно управлявания компресор на Daikin Altherma е винаги <= макс. работен ток (3) - Пусковият ток на инверторно управлявания компресор на Daikin Altherma е винаги <= макс. работен ток
  (4) - Пусковият ток на инверторно управлявания компресор винаги е < = макс. работен ток (4) - Пусковият ток на инверторно управлявания компресор винаги е < = макс. работен ток
  (5) - Съдържа флуорирани парникови газове (5) - Съдържа флуорирани парникови газове