Спецификации за EVLQ-CV3

EVLQ05CAV3 EVLQ08CAV3
Ниво на звуково налягане Отопление Ном. дБА 48 (1) 49 (1)
Звукова мощност Отопление Ном. дБА 61 62
Хладилен агент Потенциал на глобално затопляне   2,088 2,088
  Количество кг 1.5 1.6
  Тип   R-410A R-410A
Размери Тяло Широчина мм 832 832
    Дълбочина мм 307 307
    Височина мм 735 735
Тегло Тяло кг 54 56
Работен диапазон Отопление Max. °C (влажен термометър) 25 25
    Min. °C (влажен термометър) -25 -25
Вентилатор Скорост на въздушния поток Отопление Висок м³/мин 45.0 47.0
    Охлаждане Висок м³/мин 525.0 525.0
Тръбни съединения Tечност Вън. д. мм 6.35 6.35
  Газ Вън. д. мм 159.00 159.00
  Дренаж вън. д. мм 1x ø15 + 1x ø20 1x ø15 + 1x ø20
  Разлика в нивата Вътр. у-во - Външ. у-во Макс. м 20.0 20.0
Power supply Фаза   1~ 1~
  Име   V3 V3
  Честота Хц 50 50
  Напрежение V 230 230
Ток Препоръчани предпазители A 16 20
Забележки (1) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на определено разстояние от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. Вижте диаграмата на звуковия спектър за допълнителна информация. (1) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на определено разстояние от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. Вижте диаграмата на звуковия спектър за допълнителна информация.
  (2) - Пусков ток >> макс, работен ток при стандартен вкл./изкл. компресор (2) - Пусков ток >> макс, работен ток при стандартен вкл./изкл. компресор
  (3) - Пусковият ток на инверторно управлявания компресор на Daikin Altherma е винаги <= макс. работен ток (3) - Пусковият ток на инверторно управлявания компресор на Daikin Altherma е винаги <= макс. работен ток
  (4) - Пусковият ток на инверторно управлявания компресор винаги е < = макс. работен ток (4) - Пусковият ток на инверторно управлявания компресор винаги е < = макс. работен ток
  (5) - Съдържа флуорирани парникови газове (5) - Съдържа флуорирани парникови газове