Спецификации за EWAQ-ACV3

EWAQ009ACV3 EWAQ010ACV3 EWAQ011ACV3
Ниво на звуково налягане Охлаждане Ном. дБА 51 (6) 51 (6) 51 (6)
  Тих режим на работа през нощта Охлаждане дБА 45 45 45
Хидравлични компоненти Разширителен съд Обем л 10 10 10
Работен диапазон Въздушна страна Охлаждане Мин. °C (сух термометър) 10 10 10
      Макс. °C (сух термометър) 46 46 46
  Водна страна Охлаждане Макс. °C (сух термометър) 20 20 20
      Мин. °C (сух термометър) 5 5 5
Количество зареден хладилен агент За кръг kg 2.95 2.95 2.95
  Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq TCO2Eq 6.16 6.16 6.16
Компресор Type   Херметично запечатан спирален компресор Херметично запечатан спирален компресор Херметично запечатан спирален компресор
  Starting method   Задвижван от инвертор Задвижван от инвертор Задвижван от инвертор
  Количество_   1 1 1
Въздушен топлообменник Тип   Hi-XSS (8) Hi-XSS (8) Hi-XSS (8)
Тегло Тяло kg 168 168 168
EER 4.27 (2), 3.05 (3) 4.00 (2), 2.93 (3) 3.79 (2), 2.85 (3)
ESEER 4.31 (4) 4.30 (4) 4.33 (4)
Хладилен агент Потенциал на глобално затопляне   2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Тип   R-410A R-410A R-410A
  Вериги Количество   1.00 1.00 1.00
  Управление   Електронна разширителна клапа Електронна разширителна клапа Електронна разширителна клапа
Електромотор на вентилатор Скорост Охлаждане Ном. обор. 780 780 780
Капацитет на охлаждане Ном. kW 12.2 (2), 8.60 (3) 13.6 (2), 9.60 (3) 15.7 (2), 11.1 (3)
Воден топлообменник Воден обем л 1.01 1.01 1.01
  Тип   Споена пластина Споена пластина Споена пластина
  Скорост на водния поток Мин. l/min 16 16 16
Power input Охлаждане Ном. kW 2.85 (2), 2.83 (3) 3.41 (2), 3.28 (3) 4.13 (2), 3.90 (3)
Sound power level Охлаждане Ном. дБА 64 (6) 64 (6) 64 (6)
Размери Тяло Широчина мм 1,420 1,420 1,420
    Дълбочина мм 382 382 382
    Височина мм 1,435 1,435 1,435
Регулиране на мощност Метод   Променлив (инверторен) Променлив (инверторен) Променлив (инверторен)
Вентилатор Скорост на въздушния поток Охлаждане Ном. м³/мин 96.0 100 97.0
Воден кръг Общ воден обем л 4.00 (7) 4.00 (7) 4.00 (7)
  Клапа за дренаж/пълнене   Да Да Да
  Клапа за прочистване на въздуха   Да Да Да
  Диаметър на връзките с тръбите inch G 5/4" (женски) G 5/4" (женски) G 5/4" (женски)
  Тръби inch 5/4" 5/4" 5/4"
  Минимален обем на вода в системата л 20 (9) 20 (9) 20 (9)
  Клапа за изключване   Да Да Да
  Манометър   Да Да Да
  Обезопасяваща клапа бар 3 3 3
Компресор Starting method   Задвижван от инвертор Задвижван от инвертор Задвижван от инвертор
  Crankcase heater W 33 33 33
Power supply Phase   1~ 1~ 1~
  Честота Хц 50 50 50
  Име   V3 V3 V3
  Напрежение V 230 230 230
Забележки (1) - околна темп. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (1) - околна темп. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (1) - околна темп. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)
  (2) - Подподова програма: Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ ( Dt: 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35℃ ( Dt: 5°C ) (2) - Подподова програма: Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ ( Dt: 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35℃ ( Dt: 5°C ) (2) - Подподова програма: Охлаждане Ta 35°C - LWE 18℃ ( Dt: 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35℃ ( Dt: 5°C )
  (3) - Програма на вентилаторен конвектор: Охлаждане Ta 35°C - LWE 7°C ( Dt: 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( Dt: 5°C ) (3) - Програма на вентилаторен конвектор: Охлаждане Ta 35°C - LWE 7°C ( Dt: 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( Dt: 5°C ) (3) - Програма на вентилаторен конвектор: Охлаждане Ta 35°C - LWE 7°C ( Dt: 5°C); отопление Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C ( Dt: 5°C )
  (4) - Всички изчисления на характеристиките са точно според стандарт Eurovent (4) - Всички изчисления на характеристиките са точно според стандарт Eurovent (4) - Всички изчисления на характеристиките са точно според стандарт Eurovent
  (5) - За умерени климатични условия и нискотемпературно приложение (5) - За умерени климатични условия и нискотемпературно приложение (5) - За умерени климатични условия и нискотемпературно приложение
  (6) - Условие: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) (6) - Условие: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) (6) - Условие: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)
  (7) - Включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник); без разширителен съд (7) - Включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник); без разширителен съд (7) - Включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник); без разширителен съд
  (8) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на определено разстояние от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. Вижте диаграмата на звуковия спектър за допълнителна информация. (8) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на определено разстояние от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. Вижте диаграмата на звуковия спектър за допълнителна информация. (8) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на определено разстояние от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. Вижте диаграмата на звуковия спектър за допълнителна информация.
  (9) - Без обема на водата в уреда При повечето приложения, този минимален воден обем ще има задоволителен резултат. При критични прицеси или в помещения с високо топлинно натоварване обаче може да се наложи допълнително количество вода. Направете справка с работния обхват за повече информация. (9) - Без обема на водата в уреда При повечето приложения, този минимален воден обем ще има задоволителен резултат. При критични прицеси или в помещения с високо топлинно натоварване обаче може да се наложи допълнително количество вода. Направете справка с работния обхват за повече информация. (9) - Без обема на водата в уреда При повечето приложения, този минимален воден обем ще има задоволителен резултат. При критични прицеси или в помещения с високо топлинно натоварване обаче може да се наложи допълнително количество вода. Направете справка с работния обхват за повече информация.