Спецификации за EWAQ-CWH

EWAQ016CAWH EWAQ021CAWH EWAQ025CAWH EWAQ032CAWH EWAQ040CAWH EWAQ050CAWH EWAQ064CAWH
Работен диапазон Въздушна страна Охлаждане Мин. °C със сух термометър -5 -5 -5 -5 -5 -5 -5
      Макс. °C със сух термометър 43 43 43 43 43 43 43
  Водна страна Охлаждане Макс. °C със сух термометър 20 20 20 20 20 20 20
      Мин. °C със сух термометър -10 (3) -10 (3) -10 (3) -10 (3) -10 (3) -10 (3) -10 (3)
Количество зареден хладилен агент За кръг кг 7.60 7.60 7.60 9.60 7.60 7.60 9.60
  Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq TCO2Eq 15.9 15.9 15.9 20.0 15.9 15.9 20.0
Компресор Тип   Херметично запечатан спирален компресор Херметично запечатан спирален компресор Херметично запечатан спирален компресор Херметично запечатан спирален компресор Херметично запечатан спирален компресор Херметично запечатан спирален компресор Херметично запечатан спирален компресор
  Количество_   1 2 2 3 4 4 6
Въздушен топлообменник Тип   Air cooled coil Air cooled coil Air cooled coil Air cooled coil Air cooled coil Air cooled coil Air cooled coil
Тегло Тяло кг 283 336 336 417 612 612 774
EER 2.93 2.84 2.70 2.50 2.80 2.67 2.48
ESEER 4.69 4.58 4.47 4.06 4.27 4.26 3.98
Хладилен агент Потенциал на глобално затопляне   2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Тип   R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A R-410A
  Вериги Количество   1 1 1 1 2 2 2
  Управление   Електронна разширителна клапа Електронна разширителна клапа Електронна разширителна клапа Електронна разширителна клапа Електронна разширителна клапа Електронна разширителна клапа Електронна разширителна клапа
Капацитет на охлаждане Ном. кВт 17.0 (1) 21.2 (1) 25.5 (1) 31.8 (1) 42.3 (1) 50.7 (1) 63.3 (1)
Воден топлообменник Воден обем л 3 3 3 5 6 6 9
  Тип   Споена пластина Споена пластина Споена пластина Споена пластина Споена пластина Споена пластина Споена пластина
  Скорост на водния поток Мин. l/мин 23 23 23 36 46 46 72
Входяща мощност Охлаждане Ном. кВт 5.81 (1) 7.47 (1) 9.45 (1) 12.7 (1) 15.1 (1) 19.0 (1) 25.5 (1)
Звукова мощност Охлаждане Ном. дБА 78 78 78 80 81 81 83
Размери Тяло Широчина мм 1,370 1,370 1,370 1,680 2,360 2,360 2,980
    Дълбочина мм 774 774 774 774 780 780 780
    Височина мм 1,684 1,684 1,684 1,684 1,684 1,684 1,684
Регулиране на мощност Минимален капацитет % 25 25 25 25 25 25 25
  Метод   Контролиране чрез инвертор Контролиране чрез инвертор Контролиране чрез инвертор Контролиране чрез инвертор Контролиране чрез инвертор Контролиране чрез инвертор Контролиране чрез инвертор
Вентилатор Външно статично налягане Макс. Па 78 78 78 78 78 78 78
  Скорост на въздушния поток Охлаждане Ном. м³/мин 171 185 185 233 370 370 466
Воден кръг Общ воден обем л 4.2 (6) 4.2 (6) 4.2 (6) 5.8 (6) 7.9 (6) 7.9 (6) 11.0 (6)
  Клапа за дренаж/пълнене   Да Да Да Да Да Да Да
  Клапа за прочистване на въздуха   Да Да Да Да Да Да Да
  Piping connections diameter inch 1-1/4" (женски) 1-1/4" (женски) 1-1/4" (женски) 1-1/4" (женски) 2" (женски) 2" (женски) 2" (женски)
  Тръби inch 1-1/4" 1-1/4" 1-1/4" 1-1/4" 1-1/2" 1-1/2" 1-1/2"
  Клапа за изключване   Да Да Да Да Да Да Да
  Обезопасяваща клапа бар 3 3 3 3 3 3 3
Power supply Фаза   3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~ 3N~
  Честота Хц 50 50 50 50 50 50 50
  Име   W1 W1 W1 W1 W1 W1 W1
  Напрежение V 400 400 400 400 400 400 400
Забележки (1) - Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на изходящата от изпарителя вода 7°C, температура на околния въздух 35°C (1) - Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на изходящата от изпарителя вода 7°C, температура на околния въздух 35°C (1) - Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на изходящата от изпарителя вода 7°C, температура на околния въздух 35°C (1) - Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на изходящата от изпарителя вода 7°C, температура на околния въздух 35°C (1) - Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на изходящата от изпарителя вода 7°C, температура на околния въздух 35°C (1) - Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на изходящата от изпарителя вода 7°C, температура на околния въздух 35°C (1) - Охлаждане: температура на входящата в изпарителя вода 12°C; температура на изходящата от изпарителя вода 7°C, температура на околния въздух 35°C
  (2) - Условие: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) (2) - Условие: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) (2) - Условие: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) (2) - Условие: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) (2) - Условие: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) (2) - Условие: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C) (2) - Условие: Ta 35°C - LWE 7°C (DT = 5°C)
  (3) - Вода може да се използва над 5°C. Между 0°C и 5°C трябва да се използва 30% разтвор на гликол (пропилен или етилен). Между 0°C и -10°C трябва да се използва 40% разтвор на гликол (пропилен или етилен) (вж. ръководството за монтаж и информацията относно опция OPZL) (3) - Вода може да се използва над 5°C. Между 0°C и 5°C трябва да се използва 30% разтвор на гликол (пропилен или етилен). Между 0°C и -10°C трябва да се използва 40% разтвор на гликол (пропилен или етилен) (вж. ръководството за монтаж и информацията относно опция OPZL) (3) - Вода може да се използва над 5°C. Между 0°C и 5°C трябва да се използва 30% разтвор на гликол (пропилен или етилен). Между 0°C и -10°C трябва да се използва 40% разтвор на гликол (пропилен или етилен) (вж. ръководството за монтаж и информацията относно опция OPZL) (3) - Вода може да се използва над 5°C. Между 0°C и 5°C трябва да се използва 30% разтвор на гликол (пропилен или етилен). Между 0°C и -10°C трябва да се използва 40% разтвор на гликол (пропилен или етилен) (вж. ръководството за монтаж и информацията относно опция OPZL) (3) - Вода може да се използва над 5°C. Между 0°C и 5°C трябва да се използва 30% разтвор на гликол (пропилен или етилен). Между 0°C и -10°C трябва да се използва 40% разтвор на гликол (пропилен или етилен) (вж. ръководството за монтаж и информацията относно опция OPZL) (3) - Вода може да се използва над 5°C. Между 0°C и 5°C трябва да се използва 30% разтвор на гликол (пропилен или етилен). Между 0°C и -10°C трябва да се използва 40% разтвор на гликол (пропилен или етилен) (вж. ръководството за монтаж и информацията относно опция OPZL) (3) - Вода може да се използва над 5°C. Между 0°C и 5°C трябва да се използва 30% разтвор на гликол (пропилен или етилен). Между 0°C и -10°C трябва да се използва 40% разтвор на гликол (пропилен или етилен) (вж. ръководството за монтаж и информацията относно опция OPZL)
  (4) - Без обема на водата в уреда При повечето приложения, този минимален воден обем ще има задоволителен резултат. При критични прицеси или в помещения с високо топлинно натоварване обаче може да се наложи допълнително количество вода. Направете справка с работния обхват за повече информация. (4) - Без обема на водата в уреда При повечето приложения, този минимален воден обем ще има задоволителен резултат. При критични прицеси или в помещения с високо топлинно натоварване обаче може да се наложи допълнително количество вода. Направете справка с работния обхват за повече информация. (4) - Без обема на водата в уреда При повечето приложения, този минимален воден обем ще има задоволителен резултат. При критични прицеси или в помещения с високо топлинно натоварване обаче може да се наложи допълнително количество вода. Направете справка с работния обхват за повече информация. (4) - Без обема на водата в уреда При повечето приложения, този минимален воден обем ще има задоволителен резултат. При критични прицеси или в помещения с високо топлинно натоварване обаче може да се наложи допълнително количество вода. Направете справка с работния обхват за повече информация. (4) - Без обема на водата в уреда При повечето приложения, този минимален воден обем ще има задоволителен резултат. При критични прицеси или в помещения с високо топлинно натоварване обаче може да се наложи допълнително количество вода. Направете справка с работния обхват за повече информация. (4) - Без обема на водата в уреда При повечето приложения, този минимален воден обем ще има задоволителен резултат. При критични прицеси или в помещения с високо топлинно натоварване обаче може да се наложи допълнително количество вода. Направете справка с работния обхват за повече информация. (4) - Без обема на водата в уреда При повечето приложения, този минимален воден обем ще има задоволителен резултат. При критични прицеси или в помещения с високо топлинно натоварване обаче може да се наложи допълнително количество вода. Направете справка с работния обхват за повече информация.
  (5) - Това е PD между входящите и изходящи изводи на уреда. Това включва спада на налягане на топлообменника от страна на водата. (5) - Това е PD между входящите и изходящи изводи на уреда. Това включва спада на налягане на топлообменника от страна на водата. (5) - Това е PD между входящите и изходящи изводи на уреда. Това включва спада на налягане на топлообменника от страна на водата. (5) - Това е PD между входящите и изходящи изводи на уреда. Това включва спада на налягане на топлообменника от страна на водата. (5) - Това е PD между входящите и изходящи изводи на уреда. Това включва спада на налягане на топлообменника от страна на водата. (5) - Това е PD между входящите и изходящи изводи на уреда. Това включва спада на налягане на топлообменника от страна на водата. (5) - Това е PD между входящите и изходящи изводи на уреда. Това включва спада на налягане на топлообменника от страна на водата.
  (6) - Включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник); без разширителен съд (6) - Включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник); без разширителен съд (6) - Включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник); без разширителен съд (6) - Включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник); без разширителен съд (6) - Включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник); без разширителен съд (6) - Включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник); без разширителен съд (6) - Включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник); без разширителен съд
  (7) - Няма пиково напрежение поради компресора на инвертора. (7) - Няма пиково напрежение поради компресора на инвертора. (7) - Няма пиково напрежение поради компресора на инвертора. (7) - Няма пиково напрежение поради компресора на инвертора. (7) - Няма пиково напрежение поради компресора на инвертора. (7) - Няма пиково напрежение поради компресора на инвертора. (7) - Няма пиково напрежение поради компресора на инвертора.