Спецификации за EWAT-CZH

EWAT016CZH-A1 EWAT016CZHAA1 EWAT016CZHBA1 EWAT016CZHCA1 EWAT021CZH-A1 EWAT021CZHAA1 EWAT021CZHBA1 EWAT021CZHCA1 EWAT025CZH-A1 EWAT025CZHAA1 EWAT025CZHBA1 EWAT025CZHCA1 EWAT032CZH-A1 EWAT032CZHAA1 EWAT032CZHBA1 EWAT032CZHCA1 EWAT040CZH-A1 EWAT040CZH-A2 EWAT040CZHAA1 EWAT040CZHAA2 EWAT040CZHBA1 EWAT040CZHBA2 EWAT040CZHCA1 EWAT040CZHCA2 EWAT050CZH-A2 EWAT050CZHAA2 EWAT050CZHBA2 EWAT050CZHCA2 EWAT064CZH-A2 EWAT064CZHAA2 EWAT064CZHBA2 EWAT064CZHCA2 EWAT090CZH-A2 EWAT090CZHAA2 EWAT090CZHBA2 EWAT090CZHCA2
Ниво на звуково налягане Охлаждане Ном. dBA 59.7   59.7 59.7 59.7   59.7 59.7 61.7   61.7 61.7 62.2   62.2 62.2 63.2 62.8     63.2 62.8 63.2 62.8 63.8   63.8 63.8 65.4   65.4 65.4 67.0   67.0 67.0
Компресор Тип   Спирален компресор   Спирален компресор Спирален компресор Спирален компресор   Спирален компресор Спирален компресор Спирален компресор   Спирален компресор Спирален компресор Спирален компресор   Спирален компресор Спирален компресор Спирален компресор Спирален компресор     Спирален компресор Спирален компресор Спирален компресор Спирален компресор Спирален компресор   Спирален компресор Спирален компресор Спирален компресор   Спирален компресор Спирален компресор Спирален компресор   Спирален компресор Спирален компресор
  Количество_   1   1 1 1   1 1 1   1 1 1   1 1 1 2     1 2 1 2 2   2 2 2   2 2 2   2 2
Въздушен топлообменник Тип   High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum   High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum   High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum   High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum   High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum     High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum   High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum   High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum   High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum High efficiency fin and tube type – Copper Aluminum
Тегло Работно тегло кг 257   257 257 280   280 280 280   280 280 386   386 386 385 537     385 537 385 537 537   537 537 636   636 636 735   735 735
  Тяло кг 256   256 256 278   278 278 278   278 278 383   383 383 382 531     382 531 382 531 531   531 531 630   630 630 727   727 727
EER 2.89   2.89 2.89 3.15   3.15 3.15 2.98   2.98 2.98 3.14   3.14 3.14 2.97 3.15     2.97 3.15 2.97 3.15 3.02   3.02 3.02 2.93   2.93 2.93 2.85   2.85 2.85
Хладилен агент Тип   R-32   R-32 R-32 R-32   R-32 R-32 R-32   R-32 R-32 R-32   R-32 R-32 R-32 R-32     R-32 R-32 R-32 R-32 R-32   R-32 R-32 R-32   R-32 R-32 R-32   R-32 R-32
  Количество кг 3.00   3.00 3.00 5.50   5.50 5.50 5.50   5.50 5.50 7.00   7.00 7.00 8.00 12.0     8.00 12.0 8.00 12.0 12.0   12.0 12.0 13.0   13.0 13.0 16.0   16.0 16.0
Капацитет на охлаждане Ном. kW 16.2   16.2 16.2 21.2   21.2 21.2 25.9   25.9 25.9 32.8   32.8 32.8 40.1 41.8     40.1 41.8 40.1 41.8 51.3   51.3 51.3 64.5   64.5 64.5 88.9   88.9 88.9
Sound power level Охлаждане Ном. dBA 76.0   76.0 76.0 76.0   76.0 76.0 78.0   78.0 78.0 79.0   79.0 79.0 80.0 80.0     80.0 80.0 80.0 80.0 81.0   81.0 81.0 83.0   83.0 83.0 85.0   85.0 85.0
Размери Тяло Широчина мм 1,152   1,152 1,152 1,152   1,152 1,152 1,152   1,152 1,152 1,752   1,752 1,752 1,752 2,306     1,752 2,306 1,752 2,306 2,306   2,306 2,306 2,906   2,906 2,906 3,506   3,506 3,506
    Дълбочина мм 802   802 802 802   802 802 802   802 802 802   802 802 802 814     802 814 802 814 814   814 814 814   814 814 814   814 814
    Височина мм 1,878   1,878 1,878 1,878   1,878 1,878 1,878   1,878 1,878 1,878   1,878 1,878 1,878 1,878     1,878 1,878 1,878 1,878 1,878   1,878 1,878 1,878   1,878 1,878 1,878   1,878 1,878
Регулиране на мощност Минимален капацитет % 18   18 18 14   14 14 12   12 12 19   19 19 15 14     15 14 15 14 12   12 12 15   15 15 14   14 14
  Метод   Контролиране чрез инвертор   Контролиране чрез инвертор Контролиране чрез инвертор Контролиране чрез инвертор   Контролиране чрез инвертор Контролиране чрез инвертор Контролиране чрез инвертор   Контролиране чрез инвертор Контролиране чрез инвертор Контролиране чрез инвертор   Контролиране чрез инвертор Контролиране чрез инвертор Контролиране чрез инвертор Контролиране чрез инвертор     Контролиране чрез инвертор Контролиране чрез инвертор Контролиране чрез инвертор Контролиране чрез инвертор Контролиране чрез инвертор   Контролиране чрез инвертор Контролиране чрез инвертор Контролиране чрез инвертор   Контролиране чрез инвертор Контролиране чрез инвертор Контролиране чрез инвертор   Контролиране чрез инвертор Контролиране чрез инвертор
Забележки (1) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър (1) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър (1) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър (1) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър (1) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър (1) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър (1) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър (1) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър (1) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър (1) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър (1) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър (1) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър (1) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър (1) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър (1) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър (1) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър (1) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър (1) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър (1) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър (1) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър (1) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър (1) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър (1) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър (1) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър (1) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър (1) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър (1) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър (1) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър (1) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър (1) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър (1) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър (1) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър (1) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър (1) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър (1) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър (1) - Охлаждане: EW 12℃; LW 7℃; външни условия: 35°C по сух термометър
  (2) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър (2) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър (2) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър (2) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър (2) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър (2) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър (2) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър (2) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър (2) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър (2) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър (2) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър (2) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър (2) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър (2) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър (2) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър (2) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър (2) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър (2) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър (2) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър (2) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър (2) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър (2) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър (2) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър (2) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър (2) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър (2) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър (2) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър (2) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър (2) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър (2) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър (2) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър (2) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър (2) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър (2) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър (2) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър (2) - Охлаждане: EW 23℃; LW 18℃; външни условия: 35°C по сух термометър
  (3) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (3) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (3) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (3) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (3) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (3) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (3) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (3) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (3) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (3) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (3) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (3) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (3) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (3) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (3) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (3) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (3) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (3) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (3) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (3) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (3) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (3) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (3) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (3) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (3) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (3) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (3) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (3) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (3) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (3) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (3) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (3) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (3) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (3) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (3) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C) (3) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)
  (4) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (4) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (4) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (4) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (4) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (4) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (4) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (4) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (4) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (4) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (4) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (4) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (4) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (4) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (4) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (4) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (4) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (4) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (4) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (4) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (4) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (4) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (4) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (4) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (4) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (4) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (4) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (4) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (4) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (4) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (4) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (4) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (4) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (4) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (4) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C) (4) - Условие: Ta DB/WB 7°C/6°C - LWC 45°C (Dt=5°C)
  (5) - Съгласно EN14825 (5) - Съгласно EN14825 (5) - Съгласно EN14825 (5) - Съгласно EN14825 (5) - Съгласно EN14825 (5) - Съгласно EN14825 (5) - Съгласно EN14825 (5) - Съгласно EN14825 (5) - Съгласно EN14825 (5) - Съгласно EN14825 (5) - Съгласно EN14825 (5) - Съгласно EN14825 (5) - Съгласно EN14825 (5) - Съгласно EN14825 (5) - Съгласно EN14825 (5) - Съгласно EN14825 (5) - Съгласно EN14825 (5) - Съгласно EN14825 (5) - Съгласно EN14825 (5) - Съгласно EN14825 (5) - Съгласно EN14825 (5) - Съгласно EN14825 (5) - Съгласно EN14825 (5) - Съгласно EN14825 (5) - Съгласно EN14825 (5) - Съгласно EN14825 (5) - Съгласно EN14825 (5) - Съгласно EN14825 (5) - Съгласно EN14825 (5) - Съгласно EN14825 (5) - Съгласно EN14825 (5) - Съгласно EN14825 (5) - Съгласно EN14825 (5) - Съгласно EN14825 (5) - Съгласно EN14825 (5) - Съгласно EN14825
  (6) - Зависи от работния режим, направете справка с ръководството за монтаж (6) - Зависи от работния режим, направете справка с ръководството за монтаж (6) - Зависи от работния режим, направете справка с ръководството за монтаж (6) - Зависи от работния режим, направете справка с ръководството за монтаж (6) - Зависи от работния режим, направете справка с ръководството за монтаж (6) - Зависи от работния режим, направете справка с ръководството за монтаж (6) - Зависи от работния режим, направете справка с ръководството за монтаж (6) - Зависи от работния режим, направете справка с ръководството за монтаж (6) - Зависи от работния режим, направете справка с ръководството за монтаж (6) - Зависи от работния режим, направете справка с ръководството за монтаж (6) - Зависи от работния режим, направете справка с ръководството за монтаж (6) - Зависи от работния режим, направете справка с ръководството за монтаж (6) - Зависи от работния режим, направете справка с ръководството за монтаж (6) - Зависи от работния режим, направете справка с ръководството за монтаж (6) - Зависи от работния режим, направете справка с ръководството за монтаж (6) - Зависи от работния режим, направете справка с ръководството за монтаж (6) - Зависи от работния режим, направете справка с ръководството за монтаж (6) - Зависи от работния режим, направете справка с ръководството за монтаж (6) - Зависи от работния режим, направете справка с ръководството за монтаж (6) - Зависи от работния режим, направете справка с ръководството за монтаж (6) - Зависи от работния режим, направете справка с ръководството за монтаж (6) - Зависи от работния режим, направете справка с ръководството за монтаж (6) - Зависи от работния режим, направете справка с ръководството за монтаж (6) - Зависи от работния режим, направете справка с ръководството за монтаж (6) - Зависи от работния режим, направете справка с ръководството за монтаж (6) - Зависи от работния режим, направете справка с ръководството за монтаж (6) - Зависи от работния режим, направете справка с ръководството за монтаж (6) - Зависи от работния режим, направете справка с ръководството за монтаж (6) - Зависи от работния режим, направете справка с ръководството за монтаж (6) - Зависи от работния режим, направете справка с ръководството за монтаж (6) - Зависи от работния режим, направете справка с ръководството за монтаж (6) - Зависи от работния режим, направете справка с ръководството за монтаж (6) - Зависи от работния режим, направете справка с ръководството за монтаж (6) - Зависи от работния режим, направете справка с ръководството за монтаж (6) - Зависи от работния режим, направете справка с ръководството за монтаж (6) - Зависи от работния режим, направете справка с ръководството за монтаж
  (7) - За повече подробности, вижте диаграмата на работния диапазон (7) - За повече подробности, вижте диаграмата на работния диапазон (7) - За повече подробности, вижте диаграмата на работния диапазон (7) - За повече подробности, вижте диаграмата на работния диапазон (7) - За повече подробности, вижте диаграмата на работния диапазон (7) - За повече подробности, вижте диаграмата на работния диапазон (7) - За повече подробности, вижте диаграмата на работния диапазон (7) - За повече подробности, вижте диаграмата на работния диапазон (7) - За повече подробности, вижте диаграмата на работния диапазон (7) - За повече подробности, вижте диаграмата на работния диапазон (7) - За повече подробности, вижте диаграмата на работния диапазон (7) - За повече подробности, вижте диаграмата на работния диапазон (7) - За повече подробности, вижте диаграмата на работния диапазон (7) - За повече подробности, вижте диаграмата на работния диапазон (7) - За повече подробности, вижте диаграмата на работния диапазон (7) - За повече подробности, вижте диаграмата на работния диапазон (7) - За повече подробности, вижте диаграмата на работния диапазон (7) - За повече подробности, вижте диаграмата на работния диапазон (7) - За повече подробности, вижте диаграмата на работния диапазон (7) - За повече подробности, вижте диаграмата на работния диапазон (7) - За повече подробности, вижте диаграмата на работния диапазон (7) - За повече подробности, вижте диаграмата на работния диапазон (7) - За повече подробности, вижте диаграмата на работния диапазон (7) - За повече подробности, вижте диаграмата на работния диапазон (7) - За повече подробности, вижте диаграмата на работния диапазон (7) - За повече подробности, вижте диаграмата на работния диапазон (7) - За повече подробности, вижте диаграмата на работния диапазон (7) - За повече подробности, вижте диаграмата на работния диапазон (7) - За повече подробности, вижте диаграмата на работния диапазон (7) - За повече подробности, вижте диаграмата на работния диапазон (7) - За повече подробности, вижте диаграмата на работния диапазон (7) - За повече подробности, вижте диаграмата на работния диапазон (7) - За повече подробности, вижте диаграмата на работния диапазон (7) - За повече подробности, вижте диаграмата на работния диапазон (7) - За повече подробности, вижте диаграмата на работния диапазон (7) - За повече подробности, вижте диаграмата на работния диапазон
Охлаждане с конвекция ηs,c % 205   205 205 210   210 210 211   211 211 224   224 224 210 227     210 227 210 227 213   213 213 208   208 208 202   202 202
Хладилен агент Потенциал на глобално затопляне   675   675 675 675   675 675 675   675 675 675   675 675 675 675     675 675 675 675 675   675 675 675   675 675 675.0   675.0 675.0
  Вериги Количество   1   1 1 1   1 1 1   1 1 1   1 1 1 2     1 2 1 2 2   2 2 2   2 2 2   2 2
Електромотор на вентилатор Задвижване   Задвижван от VFD   Задвижван от VFD Задвижван от VFD Задвижван от VFD   Задвижван от VFD Задвижван от VFD Задвижван от VFD   Задвижван от VFD Задвижван от VFD Задвижван от VFD   Задвижван от VFD Задвижван от VFD Задвижван от VFD Задвижван от VFD     Задвижван от VFD Задвижван от VFD Задвижван от VFD Задвижван от VFD Задвижван от VFD   Задвижван от VFD Задвижван от VFD Задвижван от VFD   Задвижван от VFD Задвижван от VFD Задвижван от VFD   Задвижван от VFD Задвижван от VFD
IPLV 5.83   5.83 5.83 6.29   6.29 6.29 6.05   6.05 6.05 6.25   6.25 6.25 5.87 6.37     5.87 6.37 5.87 6.37 5.92   5.92 5.92 5.88   5.88 5.88 5.61   5.61 5.61
Тръбни съединения Вход/Изход за водата на изпарителя (Вън. д.)   1''1/4   1''1/4 1''1/4 1''1/4   1''1/4 1''1/4 1''1/4   1''1/4 1''1/4 1''1/4   1''1/4 1''1/4 1''1/4 2''     1''1/4 2'' 1''1/4 2'' 2''   2'' 2'' 2''   2'' 2'' 2''   2'' 2''
Консумирана мощност Охлаждане Ном. kW 5.60   5.60 5.60 6.70   6.70 6.70 8.70   8.70 8.70 10.4   10.4 10.4 13.5 13.3     13.5 13.3 13.5 13.3 17.0   17.0 17.0 22.0   22.0 22.0 31.2   31.2 31.2
Корпус Материал   Галванизиран и боядисан стоманен лист   Галванизиран и боядисан стоманен лист Галванизиран и боядисан стоманен лист Галванизиран и боядисан стоманен лист   Галванизиран и боядисан стоманен лист Галванизиран и боядисан стоманен лист Галванизиран и боядисан стоманен лист   Галванизиран и боядисан стоманен лист Галванизиран и боядисан стоманен лист Галванизиран и боядисан стоманен лист   Галванизиран и боядисан стоманен лист Галванизиран и боядисан стоманен лист Галванизиран и боядисан стоманен лист Галванизиран и боядисан стоманен лист     Галванизиран и боядисан стоманен лист Галванизиран и боядисан стоманен лист Галванизиран и боядисан стоманен лист Галванизиран и боядисан стоманен лист Галванизиран и боядисан стоманен лист   Галванизиран и боядисан стоманен лист Галванизиран и боядисан стоманен лист Галванизиран и боядисан стоманен лист   Галванизиран и боядисан стоманен лист Галванизиран и боядисан стоманен лист Галванизиран и боядисан стоманен лист   Галванизиран и боядисан стоманен лист Галванизиран и боядисан стоманен лист
  Цвят   Цвят слонова кост   Цвят слонова кост Цвят слонова кост Цвят слонова кост   Цвят слонова кост Цвят слонова кост Цвят слонова кост   Цвят слонова кост Цвят слонова кост Цвят слонова кост   Цвят слонова кост Цвят слонова кост Цвят слонова кост Цвят слонова кост     Цвят слонова кост Цвят слонова кост Цвят слонова кост Цвят слонова кост Цвят слонова кост   Цвят слонова кост Цвят слонова кост Цвят слонова кост   Цвят слонова кост Цвят слонова кост Цвят слонова кост   Цвят слонова кост Цвят слонова кост
Вентилатор Тип   Осов   Осов Осов Осов   Осов Осов Осов   Осов Осов Осов   Осов Осов Осов Осов     Осов Осов Осов Осов Осов   Осов Осов Осов   Осов Осов Осов   Осов Осов
  Количество   1   1 1 1   1 1 1   1 1 2   2 2 2 2     2 2 2 2 2   2 2 3   3 3 4   4 4