Спецификации за EWYQ-ADVP

EWYQ005ADVP EWYQ006ADVP EWYQ007ADVP
Ниво на звуково налягане Отопление Ном. дБА 50 (5) 50 (5) 50 (5)
  Охлаждане Ном. дБА 50 (5) 50 (5) 50 (5)
Хидравлични компоненти Разширителен съд Обем l 6 6 6
Количество зареден хладилен агент За кръг кг 1.70 1.70 1.70
  Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq TCO2Eq 3.55 3.55 3.55
Компресор Тип   Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор Херметично запечатан люлеещ се компресор
  Starting method   Задвижван от инвертор Задвижван от инвертор Задвижван от инвертор
  Количество_   1 1 1
Въздушен топлообменник Тип   Тип на тръбата Тип на тръбата Тип на тръбата
Тегло Работно тегло кг 104 104 104
  Тяло кг 100 100 100
EER 2.72 (1) 2.53 (1) 2.39 (1)
Хладилен агент Потенциал на глобално затопляне   2,087.5 2,087.5 2,087.5
  Тип   R-410A R-410A R-410A
  Вериги Количество   1.00 1.00 1.00
  Управление   Инвертор Инвертор Инвертор
Капацитет на охлаждане Ном. kW 5.28 (1) 6.08 (1) 7.18 (1)
Тръбни съединения Отстраняване на кондензат от водния топлообменник   5/16 SAE конусна 5/16 SAE конусна 5/16 SAE конусна
Воден топлообменник Минимален обем на вода в системата l 10 10 10
  Тип   Споена пластина Споена пластина Споена пластина
  Скорост на водния поток Мин. l/мин 12 12 12
Консумирана мощност Охлаждане Ном. kW 1.94 (1) 2.40 (1) 3.00 (1)
  Отопление Ном. kW 1.65 (2), 2.02 (3) 1.89 (2), 2.29 (3) 2.41 (2), 2.88 (3)
Звукова мощност Охлаждане Ном. дБА 62.0 62.0 63.0
COP 3.65 (2), 2.76 (3) 3.58 (2), 2.74 (3) 3.39 (2), 2.66 (3)
Размери Тяло Широчина mm 1,190 1,190 1,190
    Дълбочина mm 360 360 360
    Височина mm 805 805 805
Регулиране на мощност Метод   Контролиране чрез инвертор Контролиране чрез инвертор Контролиране чрез инвертор
Топлинен капацитет Ном. kW 6.02 (2), 5.57 (3) 6.72 (2), 6.27 (3) 8.18 (2), 7.67 (3)
Воден кръг Диаметър на връзките с тръбите инч 1" MBSP 1" MBSP 1" MBSP
Power supply Фаза   1~ 1~ 1~
  Честота Хц 50 50 50
  Име   V3 V3 V3
  Напрежение V 230 230 230
Забележки (1) - околна темп. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (1) - околна темп. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C) (1) - околна темп. 35°C - LWE 7°C (DT=5°C)
  (2) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (2) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C) (2) - Сух термометър/влажен термометър 7°C/6°C-LWC 35°C(DT=5°C)
  (3) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) (3) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C) (3) - DB/WB 7°C/6°C - LWC 45℃ (Dt=5°C)
  (4) - Включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник); без разширителен съд (4) - Включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник); без разширителен съд (4) - Включително тръбопровод + PHE (пластинчат топлообменник); без разширителен съд
  (5) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на определено разстояние от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. Вижте диаграмата на звуковия спектър за допълнителна информация. (5) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на определено разстояние от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. Вижте диаграмата на звуковия спектър за допълнителна информация. (5) - Нивото на звуковото налягане е измерено чрез микрофон на определено разстояние от устройството. Това е относителна стойност, която зависи от разстоянието и акустичната среда. Вижте диаграмата на звуковия спектър за допълнителна информация.
  (6) - Съдържа флуорирани парникови газове (6) - Съдържа флуорирани парникови газове (6) - Съдържа флуорирани парникови газове