Спецификации за FBA-A / RZAG-MV1

FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZAG100M7V1B FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZAG125M7V1B FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZAG140M7V1B FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZAG100M7V1B FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZAG71M7V1B FBA35A2VEB / FBA35A2VEB / RZAG71M7V1B FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZAG100M7V1B FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZAG100M7V1B FBA50A2VEB / FBA50A2VEB / RZAG71M7V1B FBA71A2VEB / FBA71A2VEB / RZAG100M7V1B FBA71A2VEB / RZAG71M7V1B
Капацитет на охлаждане Ном. кВт 9.50 (1) 12.1 (1) 13.4 (1) 9.50 (1) 6.80 (1) 6.80 (1) 9.50 (1) 9.50 (1) 6.80 (1) 9.50 (1) 6.80 (1)
Охлаждане с конвекция Годишно потребление на електроенергия kWh/a 572 649 699 567 469 401 508 510 437 422 382
  Капацитет Pdesign кВт 9.50 12.1 13.4 9.50 6.80 6.80 9.50 9.50 6.80 9.50 6.80
Отопление с конвекция (умерен климат) Капацитет Pdesign кВт 7.80 9.52 9.52 7.80 4.70 4.70 7.80 7.80 4.70 7.80 4.70
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 2,786 2,240 3,332 2,730 1,732 1,700 2,690 2,651 1,696 2,465 1,566
Топлинен капацитет Ном. кВт 10.8 (2) 13.5 (2) 15.5 (2) 10.8 (2) 7.50 (2) 7.50 (2) 10.8 (2) 10.8 (2) 7.50 (2) 10.8 (2) 7.50 (2)
Охлаждане с конвекция SEER   5.81 11.2 11.5 5.86 5.08 5.94 6.54 6.52 5.45 7.88 6.22
  Клас на енергийна ефективност   A+     A+ B A+ A++ A++ A A++ A++
Отопление с конвекция (умерен климат) SCOP/A   3.92 5.95 4.00 4.00 3.80 3.87 4.06 4.12 3.88 4.43 4.20
  Клас на енергийна ефективност   A     A A A A+ A+ A A+ A+
Забележки (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м, денивелация: 0 м. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м, денивелация: 0 м. (1) - Охлаждане: T2: вътр. темп. 26,6°CDB, 19,4°CWB, външ. темп. 48°CDB [Btu/hr/W] (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Охлаждане: T2: вътр. темп. 26,6°CDB, 19,4°CWB, външ. темп. 48°CDB [Btu/hr/W] (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Охлаждане: T2: вътр. темп. 26,6°CDB, 19,4°CWB, външ. темп. 48°CDB [Btu/hr/W] (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Охлаждане: T2: вътр. темп. 26,6°CDB, 19,4°CWB, външ. темп. 48°CDB [Btu/hr/W]
  (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.