Спецификации за FBQ-D / RZQG-L(8)Y1

FBQ100D2VEB / RZQG71L8Y1B FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / RZQG71L8Y1B FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / RZQG71L8Y1B FBQ50D2VEB / FBQ50D2VEB / RZQG71L8Y1B FBQ71D2VEB / RZQG71L8Y1B FBQ100D2VEB / RZQG100L8Y1B FBQ140D2VEB / RZQG100L8Y1B FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / RZQG100L8Y1B FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / RZQG100L8Y1B FBQ50D2VEB / FBQ50D2VEB / FBQ50D2VEB / RZQG100L8Y1B FBQ50D2VEB / FBQ50D2VEB / RZQG100L8Y1B FBQ71D2VEB / FBQ71D2VEB / RZQG100L8Y1B FBQ125D2VEB / RZQG125L8Y1B FBQ140D2VEB / RZQG125L8Y1B FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / RZQG125L8Y1B FBQ50D2VEB / FBQ50D2VEB / FBQ50D2VEB / RZQG125L8Y1B FBQ60D2VEB / FBQ60D2VEB / RZQG125L8Y1B FBQ71D2VEB / FBQ71D2VEB / RZQG125L8Y1B FBQ140D2VEB / RZQG140L7Y1B
Капацитет на охлаждане Ном. кВт         6.8 (2) 9.5 (2)             12.0 (2)           13.4 (2)
Топлинен капацитет Ном. кВт         7.50 (2) 10.80 (2)             13.50 (2)           15.50 (2)
Номинална ефективност EER           3.60 (1) 3.81 (1)             3.31 (1)           3.35 (1)
  COP           4.01 (1) 4.41 (1)             3.90 (1)           3.60 (1)
  Годишен разход на енергия kWh         944 1,247             1,813
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане           A A             A
    Отопление           A A             A
Охлаждане с конвекция Клас на енергийна ефективност   A++ A A A A++ A+ A+ A A A A A A++ A++ A A A A
  Капацитет Pdesign кВт 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
  SEER   6.16 5.10 5.10 5.10 6.16 5.87 5.87 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 6.11 6.11 5.10 5.10 5.10 5.10
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 386 466 466 466 386 566 566 652 652 652 652 652 687 687 824 824 824 824
Отопление с конвекция (умерен климат) Клас на енергийна ефективност   A+ A A A A+ A++ A++ A A A A A A+ A+ A A A A
  Капацитет Pdesign кВт 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 11.30 11.30 11.30 11.30 11.30 11.30 11.30 12.70 12.70 12.71 12.71 12.71 12.71
  SCOP/A   4.31 3.80 3.80 3.80 4.31 4.78 4.78 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 4.28 4.28 3.80 3.80 3.80 3.80
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 1,949 2,210 2,210 2,210 1,949 3,310 3,310 4,163 4,163 4,163 4,163 4,163 4,154 4,154 4,683 4,683 4,683 4,683
Забележки         (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС             (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС           (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС
          (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване             (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване           (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване
      (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС           (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС   (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС           (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС