Спецификации за FBQ-D / RZQG-L(8)Y1

FBQ100D2VEB / RZQG100L8Y1B FBQ100D2VEB / RZQG71L8Y1B FBQ125D2VEB / RZQG125L8Y1B FBQ140D2VEB / RZQG100L8Y1B FBQ140D2VEB / RZQG125L8Y1B FBQ140D2VEB / RZQG140L7Y1B FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / RZQG100L8Y1B FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / RZQG125L8Y1B FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / RZQG100L8Y1B FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / RZQG71L8Y1B FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / RZQG71L8Y1B FBQ50D2VEB / FBQ50D2VEB / FBQ50D2VEB / RZQG100L8Y1B FBQ50D2VEB / FBQ50D2VEB / FBQ50D2VEB / RZQG125L8Y1B FBQ50D2VEB / FBQ50D2VEB / RZQG100L8Y1B FBQ50D2VEB / FBQ50D2VEB / RZQG71L8Y1B FBQ60D2VEB / FBQ60D2VEB / RZQG125L8Y1B FBQ71D2VEB / FBQ71D2VEB / RZQG100L8Y1B FBQ71D2VEB / FBQ71D2VEB / RZQG125L8Y1B FBQ71D2VEB / RZQG71L8Y1B
Капацитет на охлаждане Ном. kW 9.5 (2)   12.0 (2)     13.4 (2)                         6.8 (2)
Топлинен капацитет Ном. kW 10.80 (2)   13.50 (2)     15.50 (2)                         7.50 (2)
Номинална ефективност EER   3.81 (1)   3.31 (1)     3.35 (1)                         3.60 (1)
  COP   4.41 (1)   3.90 (1)     3.60 (1)                         4.01 (1)
  Годишен разход на енергия kWh 1,247   1,813                               944
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   A   A                               A
    Отопление   A   A                               A
Охлаждане с конвекция Клас на енергийна ефективност   A+ A++ A++ A+ A++   A A A A A A A A A A A A A++
  Капацитет Pdesign kW 9.50 6.80 12.00 9.50 12.00   9.50 12.00 9.50 6.80 6.80 9.50 12.00 9.50 6.80 12.00 9.50 12.00 6.80
  SEER   5.87 6.16 6.11 5.87 6.11   5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 6.16
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 566 386 687 566 687   652 824 652 466 466 652 824 652 466 824 652 824 386
Отопление с конвекция (умерен климат) Клас на енергийна ефективност   A++ A+ A+ A++ A+   A A A A A A A A A A A A A+
  Капацитет Pdesign kW 11.30 6.00 12.70 11.30 12.70   11.30 12.71 11.30 6.00 6.00 11.30 12.71 11.30 6.00 12.71 11.30 12.71 6.00
  SCOP/A   4.78 4.31 4.28 4.78 4.28   3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 4.31
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 3,310 1,949 4,154 3,310 4,154   4,163 4,683 4,163 2,210 2,210 4,163 4,683 4,163 2,210 4,683 4,163 4,683 1,949
Забележки (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС   (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС     (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС                         (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС
  (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване   (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване     (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване                         (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване
                  (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС   (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС     (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС   (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС