Спецификации за FBQ-D / RZQG-L9V1

FBQ100D2VEB / RZQG100L9V1B FBQ100D2VEB / RZQG71L9V1B FBQ125D2VEB / RZQG125L9V1B (Preliminary) FBQ140D2VEB / RZQG100L9V1B FBQ140D2VEB / RZQG125L9V1B FBQ140D2VEB / RZQG140L9V1B FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / RZQG100L9V1B FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / RZQG125L9V1B FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / RZQG100L9V1B FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / RZQG71L9V1B FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / RZQG71L9V1B FBQ50D2VEB / FBQ50D2VEB / FBQ50D2VEB / RZQG100L9V1B FBQ50D2VEB / FBQ50D2VEB / FBQ50D2VEB / RZQG125L9V1B FBQ50D2VEB / FBQ50D2VEB / RZQG100L9V1B FBQ50D2VEB / FBQ50D2VEB / RZQG71L9V1B FBQ60D2VEB / FBQ60D2VEB / RZQG125L9V1B FBQ71D2VEB / FBQ71D2VEB / RZQG100L9V1B FBQ71D2VEB / FBQ71D2VEB / RZQG125L9V1B FBQ71D2VEB / RZQG71L9V1B (Preliminary)
Капацитет на охлаждане Ном. kW 9.5 (2)   12.0     13.4 (2)                         6.8
Охлаждане с конвекция SEER   5.87 6.16 5.83 5.87 6.11   5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 6.16
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 566 386 720 566 687   652 824 652 466 466 652 824 652 466 824 652 824 386
  Капацитет Pdesign kW 9.50 6.80 12.00 9.50 12.00   9.50 12.00 9.50 6.80 6.80 9.50 12.00 9.50 6.80 12.00 9.50 12.00 6.80
  Клас на енергийна ефективност   A+ A++ A+ A+ A++   A A A A A A A A A A A A A++
Отопление с конвекция (умерен климат) Капацитет Pdesign kW 11.30 6.00 12.70 11.30 12.70   11.30 12.71 11.30 6.00 6.00 11.30 12.71 11.30 6.00 12.71 11.30 12.71 6.00
  SCOP/A   4.78 4.31 4.37 4.78 4.28   3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 4.35
  Клас на енергийна ефективност   A++ A+ A+ A++ A+   A A A A A A A A A A A A A+
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 3,310 1,949 4,069 3,310 4,154   4,163 4,683 4,163 2,210 2,210 4,163 4,683 4,163 2,210 4,683 4,163 4,683 1,931
Номинална ефективност Годишен разход на енергия kWh 1,247   1,567                               963
  EER   3.81 (1)   3.83     3.35 (1)                         3.53
  COP   4.41 (1)   3.83     3.60 (1)                         3.96
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   A   A                               A
    Отопление   A   A                               A
Топлинен капацитет Ном. kW 10.80 (2)   13.5     15.50 (2)                         7.5
Забележки (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС   (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС     (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС                         (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС
  (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване   (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване     (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване                         (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване
                  (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС   (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС     (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС   (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС