Спецификации за FBQ-D / RZQG-L9V1

FBQ100D2VEB / RZQG71L9V1B FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / RZQG71L9V1B FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / RZQG71L9V1B FBQ50D2VEB / FBQ50D2VEB / RZQG71L9V1B FBQ71D2VEB / RZQG71L9V1B (Preliminary) FBQ100D2VEB / RZQG100L9V1B FBQ140D2VEB / RZQG100L9V1B FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / RZQG100L9V1B FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / RZQG100L9V1B FBQ50D2VEB / FBQ50D2VEB / FBQ50D2VEB / RZQG100L9V1B FBQ50D2VEB / FBQ50D2VEB / RZQG100L9V1B FBQ71D2VEB / FBQ71D2VEB / RZQG100L9V1B FBQ125D2VEB / RZQG125L9V1B (Preliminary) FBQ140D2VEB / RZQG125L9V1B FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / RZQG125L9V1B FBQ50D2VEB / FBQ50D2VEB / FBQ50D2VEB / RZQG125L9V1B FBQ60D2VEB / FBQ60D2VEB / RZQG125L9V1B FBQ71D2VEB / FBQ71D2VEB / RZQG125L9V1B FBQ140D2VEB / RZQG140L9V1B
Капацитет на охлаждане Ном. kW         6.8 9.5 (2)             12.0           13.4 (2)
Охлаждане с конвекция SEER   6.16 5.10 5.10 5.10 6.16 5.87 5.87 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.83 6.11 5.10 5.10 5.10 5.10
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 386 466 466 466 386 566 566 652 652 652 652 652 720 687 824 824 824 824
  Капацитет Pdesign kW 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
  Клас на енергийна ефективност   A++ A A A A++ A+ A+ A A A A A A+ A++ A A A A
Отопление с конвекция (умерен климат) Капацитет Pdesign kW 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 11.30 11.30 11.30 11.30 11.30 11.30 11.30 12.70 12.70 12.71 12.71 12.71 12.71
  SCOP/A   4.31 3.80 3.80 3.80 4.35 4.78 4.78 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 4.37 4.28 3.80 3.80 3.80 3.80
  Клас на енергийна ефективност   A+ A A A A+ A++ A++ A A A A A A+ A+ A A A A
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 1,949 2,210 2,210 2,210 1,931 3,310 3,310 4,163 4,163 4,163 4,163 4,163 4,069 4,154 4,683 4,683 4,683 4,683
Номинална ефективност Годишен разход на енергия kWh         963 1,247             1,567
  EER           3.53 3.81 (1)             3.83           3.35 (1)
  COP           3.96 4.41 (1)             3.83           3.60 (1)
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане           A A             A
    Отопление           A A             A
Топлинен капацитет Ном. kW         7.5 10.80 (2)             13.5           15.50 (2)
Забележки         (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС             (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС           (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС
          (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване             (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване           (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване
      (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС           (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС   (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС           (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС