Спецификации за FBQ-D / RZQSG-L(8)Y1

FBQ100D2VEB / RZQSG100L8Y1B FBQ125D2VEB / RZQSG125L8Y1B FBQ140D2VEB / RZQSG140L7Y1B FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / RZQSG125L8Y1B FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / FBQ35D2VEB / RZQSG100L8Y1B FBQ50D2VEB / FBQ50D2VEB / FBQ50D2VEB / RZQSG125L8Y1B FBQ50D2VEB / FBQ50D2VEB / RZQSG100L8Y1B FBQ60D2VEB / FBQ60D2VEB / RZQSG125L8Y1B
Капацитет на охлаждане Ном. kW 9.5 (2) 12.0 (2) 13.4 (2)
Охлаждане с конвекция SEER   5.61 5.47   4.80 5.10 4.80 5.10 4.80
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 593 768   875 652 875 652 875
  Капацитет Pdesign kW 9.50 12.00   12.00 9.50 12.00 9.50 12.00
  Клас на енергийна ефективност   A+ A   B A B A B
Отопление с конвекция (умерен климат) Капацитет Pdesign kW 7.60 7.60   7.60 7.60 7.60 7.60 7.60
  SCOP/A   4.15 4.01   3.80 3.80 3.80 3.80 3.80
  Клас на енергийна ефективност   A+ A+   A A A A A
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 2,564 2,653   2,800 2,800 2,800 2,800 2,800
Номинална ефективност Годишен разход на енергия kWh 1,418 1,858
  EER   3.35 (1) 3.23 (1) 3.06 (1)
  COP   3.67 (1) 3.63 (1) 3.40 (1)
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   A A
    Отопление   A A
Топлинен капацитет Ном. kW 10.80 (2) 13.50 (2) 15.50 (2)
Забележки (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС
  (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване
  (3) - Годишният разход на електроенергия е съгласно Директивата за енергиен клас 2002/31/EC (3) - Годишният разход на електроенергия е съгласно Директивата за енергиен клас 2002/31/EC
  (4) - SEER и SCOP са съгласно EN 14825 (4) - SEER и SCOP са съгласно EN 14825
        (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС