Спецификации за FCAG-A / AZQS-BY1

FCAG100AVEB / AZQS100B7Y1B FCAG125AVEB / AZQS125B7Y1B FCAG140AVEB / AZQS140B7Y1B
Капацитет на охлаждане Ном. kW 9.50 (1) 12.1 (1) 13.0 (1)
Охлаждане с конвекция SEER   5.50 5.16 5.94
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 605 1,406 1,314
  Капацитет Pdesign kW 9.50 12.1 13.0
  Клас на енергийна ефективност   A
Отопление с конвекция (умерен климат) Капацитет Pdesign kW 7.60 7.78 11.6
  SCOP/A   3.85 3.67 3.96
  Клас на енергийна ефективност   A
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 2,764 2,969 4,089
Номинална ефективност Годишен разход на енергия kWh 1,480
  EER   3.21 (3) 2.22 (3) 2.63 (3)
  COP   3.50 (3) 3.41 (3) 3.30 (3)
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   A
    Отопление   B
Топлинен капацитет Ном. kW 10.8 (2) 13.5 (2) 15.5 (2)
Забележки (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м.
  (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м. (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м. (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м.
  (3) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС (3) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС (3) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС