Спецификации за FCAG-A / RQ-BW1

FCAG71AVEB / RQ71B8W1B FCAG100AVEB / RQ100B8W1B FCAG125AVEB / RQ125B8W1B
Капацитет на охлаждане Ном. kW 7.10 (1) 10.0 (1) 12.5 (1)
Номинална ефективност EER   2.70 2.81 2.69
  Годишен разход на енергия kWh 1,315 1,780 2,325
  COP   2.89 3.06 2.89
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   D C D
    Отопление   D D D
Топлинен капацитет Ном. kW 8.00 (2) 11.2 (2) 14.6 (2)
Забележки (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м, денивелация: 0 м. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м, денивелация: 0 м. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м, денивелация: 0 м.
  (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 м, денивелация: 0 м. (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 м, денивелация: 0 м. (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5 м, денивелация: 0 м.