Спецификации за FCAG-A / RZASG-MV1

FCAG100AVEB / RZASG100M7V1B FCAG125AVEB / RZASG125M7V1B FCAG140AVEB / RZASG140M7V1B FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZASG125M7V1B FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZASG140M7V1B FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZASG100M7V1B FCAG35AVEB / FCAG35AVEB / RZASG71M2V1B FCAG50AVEB / FCAG50AVEB / RZASG100M7V1B FCAG71AVEB / RZASG71M2V1B
Капацитет на охлаждане Ном. kW 9.5 (1) 12.1 (1) 13.4 (1) 12.1 (1) 13.4 (1) 9.50 (1) 6.80 (1) 9.50 (1) 6.80 (1)
Охлаждане с конвекция SEER   6.6 5.76 6.53 9.47 11.6 7.22 7.05 6.80 6.47
  ηs,c %   227 258 376 461
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 507 1,261 1,231 767 694 461 338 489 368
  Капацитет Pdesign kW 9.5 12.1 13.4 12.1 13.4 9.50 6.80 9.50 6.80
  Клас на енергийна ефективност   A++         A++ A++ A++ A++
Отопление с конвекция (умерен климат) Капацитет Pdesign kW 6.0 6.00 7.80 6.00 7.80 6.00 4.50 6.00 4.50
  SCOP/A   4.2 4.05 4.31 4.65 5.49 4.07 4.31 3.90 4.00
  Клас на енергийна ефективност   A+         A+ A+ A A
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 2,016 2,074 2,534 1,807 1,989 2,064 1,462 2,154 1,575
  ηs,h %   159 169 183 217
Топлинен капацитет Ном. kW 10.8 (2) 13.5 (2) 15.5 (2) 13.5 (2) 15.5 (2) 10.8 (2) 7.50 (2) 10.8 (2) 7.50 (2)
Забележки (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м, денивелация: 0 м. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м, денивелация: 0 м. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м, денивелация: 0 м. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м, денивелация: 0 м. (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Охлаждане: T2: вътр. темп. 26,6°CDB, 19,4°CWB, външ. темп. 48°CDB [Btu/hr/W] (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Охлаждане: T2: вътр. темп. 26,6°CDB, 19,4°CWB, външ. темп. 48°CDB [Btu/hr/W]
  (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.