Спецификации за FCAHG-G / RZAG-MV1

FCAHG100GVEB / RZAG100M7V1B FCAHG100GVEB / RZAG71M7V1B FCAHG125GVEB / RZAG125M7V1B FCAHG140GVEB / RZAG100M7V1B FCAHG140GVEB / RZAG140M7V1B FCAHG71GVEB / FCAHG71GVEB / RZAG100M7V1B FCAHG71GVEB / RZAG71M7V1B
Капацитет на охлаждане Ном. kW 9.50 (1)   12.1 (1) 9.50 (1) 13.4 (1) 9.50 (1) 6.80 (1)
Охлаждане с конвекция SEER   7.35   8.02 7.93 7.93 10.2 7.72
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 452   905 419 1,014 325 308
  Капацитет Pdesign kW 9.50   12.1 9.50 13.4 9.50 6.80
  Клас на енергийна ефективност   A++     A++   A+++ A++
Отопление с конвекция (умерен климат) Капацитет Pdesign kW 9.52   9.52 9.52 9.52 9.52 4.70
  SCOP/A   4.81   4.53 4.70 4.44 5.30 4.61
  Клас на енергийна ефективност   A++     A++   A+++ A++
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 2,771   2,942 2,836 3,002 2,515 1,427
Топлинен капацитет Ном. kW 10.8 (2)   13.5 (2) 10.8 (2) 15.5 (2) 10.8 (2) 7.50 (2)
Забележки (1) - Охлаждане: T2: вътр. темп. 26,6°CDB, 19,4°CWB, външ. темп. 48°CDB [Btu/hr/W] (1) - Охлаждане: T2: вътр. темп. 26,6°CDB, 19,4°CWB, външ. темп. 48°CDB [Btu/hr/W] (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м, денивелация: 0 м. (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 5 м, денивелация: 0 м. (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Охлаждане: T2: вътр. темп. 26,6°CDB, 19,4°CWB, външ. темп. 48°CDB [Btu/hr/W]
  (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.