Спецификации за FCQG-F / RXL-K

FCQG35FVEB / RXL35K2V1B FCQG50FVEB / RXL50K2V1B
Капацитет на охлаждане Мин. kW 1.3 1.6
  Макс. kW 4.0 5.7
  Ном. kW 3.40 5.00
Номинална ефективност Годишен разход на енергия kWh 460 700
  EER   3.70 3.57
  COP   3.56 3.87
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   A A
    Отопление   B A
Топлинен капацитет Ном. kW 4.20 6.00
  Мин. kW 1.3 1.6
  Макс. kW 5.2 6.5
Забележки (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС
  (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване