Спецификации за FDXM-F3 / RXM-M9

FDXM25F3V1B / RXM25M3V1B9 FDXM35F3V1B / RXM35M3V1B9 FDXM50F3V1B / RXM50M3V1B9 FDXM60F3V1B / RXM60M3V1B9
Капацитет на охлаждане Мин. kW 1.30 1.40 1.70 1.70
  Макс. kW 3.00 3.80 5.30 6.50
  Ном. kW 2.40 3.40 5.00 6.00
Охлаждане с конвекция SEER   5.68 5.26 5.77 5.56
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 148 226 303 315
  Капацитет Pdesign kW 2.40 3.40 5.00 6.00
  Клас на енергийна ефективност   A+ A A+ A
Отопление с конвекция (умерен климат) Капацитет Pdesign kW 2.60 2.90 4.00 4.60
  SCOP/A   4.24 3.88 3.93 3.80
  Клас на енергийна ефективност   A+ A A A
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 858 1,046 1,424 1,693
Номинална ефективност Годишен разход на енергия kWh 318 570 816 1,024
  EER   3.77 2.98 3.06 2.93
  COP   4.00 3.48 3.10 3.21
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   A C B C
    Отопление   A B D C
Топлинен капацитет Ном. kW 3.20 4.00 5.80 7.00
  Мин. kW 1.30 1.40 1.70 1.70
  Макс. kW 4.50 5.00 6.00 7.10
Забележки (1) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (1) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон
  (2) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (2) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми
  (3) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (3) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (3) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (3) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.
  (4) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (4) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (4) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (4) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.