Спецификации за FDXM-F3 / RZQG-L9V1

FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZQG100L9V1B FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZQG125L9V1B FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZQG100L9V1B FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZQG71L9V1B FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZQG71L9V1B FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / RZQG100L9V1B FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / RZQG125L9V1B FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / RZQG100L9V1B FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / RZQG71L9V1B FDXM60F3V1B / FDXM60F3V1B / RZQG125L9V1B
Охлаждане с конвекция SEER   5.10 5.10 5.10 4.80 4.80 5.10 5.10 5.10 4.80 5.10
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 652 824 652 496 496 652 824 652 496 824
  Капацитет Pdesign кВт 9.50 12.0 9.50 6.80 6.80 9.50 12.0 9.50 6.80 12.0
  Клас на енергийна ефективност   A A A B B A A A B A
Отопление с конвекция (умерен климат) Капацитет Pdesign кВт 10.74 11.3 10.7 6.00 6.00 11.30 12.7 11.3 6.00 12.7
  SCOP/A   3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80
  Клас на енергийна ефективност   A A A A A A A A A A
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 3,957 4,164 3,957 2,211 2,211 4,164 4,683 4,164 2,211 4,683
Забележки   (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м.   (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м.   (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м.   (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м.
    (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м. (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м.   (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м.   (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м. (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м.   (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м.
    (3) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС (3) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС   (3) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС   (3) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС (3) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС   (3) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС