Спецификации за FDXM-F9 / RZAG-MY1

FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / RZAG71M7Y1B FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / RZAG71M7Y1B FDXM50F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / RZAG71M7Y1B FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / RZAG100M7Y1B FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / FDXM35F3V1B9 / RZAG100M7Y1B FDXM50F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / RZAG100M7Y1B FDXM50F3V1B9 / FDXM50F3V1B9 / RZAG100M7Y1B
Капацитет на охлаждане Ном. kW 6.80 (1) 6.80 (1) 6.80 (1) 9.50 (1) 9.50 (1) 9.50 (1) 9.50 (1)
Охлаждане с конвекция SEER   6.32 6.27 7.12 8.00 7.86 8.77 8.60
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 377 380 334 416 423 379 387
  Капацитет Pdesign kW 6.80 6.80 6.80 9.50 9.50 9.50 9.50
  Клас на енергийна ефективност   A++ A++ A++ A++ A++ A+++ A+++
Отопление с конвекция (умерен климат) Капацитет Pdesign kW 4.70 4.70 4.70 7.80 7.80 7.80 7.80
  SCOP/A   4.28 4.14 4.43 4.48 4.30 4.70 4.51
  Клас на енергийна ефективност   A+ A+ A+ A+ A+ A++ A+
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 1,537 1,589 1,485 2,438 2,540 2,324 2,421
Топлинен капацитет Ном. kW 7.50 (2) 7.50 (2) 7.50 (2) 10.8 (2) 10.8 (2) 10.8 (2) 10.8 (2)
Забележки (1) - Охлаждане: T2: вътр. темп. 26,6°CDB, 19,4°CWB, външ. темп. 48°CDB [Btu/hr/W] (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Охлаждане: T2: вътр. темп. 26,6°CDB, 19,4°CWB, външ. темп. 48°CDB [Btu/hr/W] (1) - Охлаждане: T2: вътр. темп. 26,6°CDB, 19,4°CWB, външ. темп. 48°CDB [Btu/hr/W] (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Охлаждане: T2: вътр. темп. 26,6°CDB, 19,4°CWB, външ. темп. 48°CDB [Btu/hr/W] (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.
  (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.
    (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон     (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон   (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон
    (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми     (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми   (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми