Спецификации за FDXS-F / RXS-K

FDXS25F2VEB / RXS25K3V1B FDXS35F2VEB / RXS35K2V1B FDXS50F2VEB / RXS50K2V1B
Капацитет на охлаждане Мин. кВт 1.3 1.4 1.7
  Макс. кВт 3.0 3.8 5.3
  Ном. кВт 2.4 (2) 3.4 (2) 5.0 (2)
Тръбни съединения Tечност Вън. д. мм 6.35 6.35 6.35
  Газ Вън. д. мм 9.5 9.5 12.7
  Дренаж вън. д. мм VP20 (Външен диам. 26, Вътр. диам. 20) VP20 (Външен диам. 26, Вътр. диам. 20) VP20 (Външен диам. 26, Вътр. диам. 20)
Номинална ефективност Годишен разход на енергия kWh 323 530 825
  EER   3.72 (1) 3.21 (1) 3.03 (1)
  COP   3.90 (1) 3.39 (1) 3.10 (1)
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   A A B
    Отопление   A C D
Топлинен капацитет Ном. кВт 3.2 (3) 4.0 (3) 5.8 (3)
  Мин. кВт 1.3 1.4 1.7
  Макс. кВт 4.5 5.0 6.0
Забележки (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС
  (2) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; 24°C с влажен термометър; съответстваща дължина на тръбопр.: 5м (2) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; 24°C с влажен термометър; съответстваща дължина на тръбопр.: 5м (2) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; 24°C с влажен термометър; съответстваща дължина на тръбопр.: 5м
  (3) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5м (3) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5м (3) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5м
  (4) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване (4) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване (4) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване