Спецификации за FDXS-F / RZQG-L9V1

FDXS35F2VEB / FDXS35F2VEB / FDXS35F2VEB / FDXS35F2VEB / RZQG100L9V1B FDXS35F2VEB / FDXS35F2VEB / FDXS35F2VEB / FDXS35F2VEB / RZQG125L9V1B FDXS35F2VEB / FDXS35F2VEB / FDXS35F2VEB / RZQG100L9V1B FDXS35F2VEB / FDXS35F2VEB / FDXS35F2VEB / RZQG71L9V1B FDXS35F2VEB / FDXS35F2VEB / RZQG71L9V1B FDXS60F2VEB / FDXS60F2VEB / RZQG125L9V1B
Охлаждане с конвекция SEER   5.10 5.10 5.10 4.80 4.80 5.10
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 652 824 652 496 496 824
  Капацитет Pdesign кВт 9.50 12.00 9.50 6.80 6.80 12.00
  Клас на енергийна ефективност   B B B B B B
Отопление с конвекция (умерен климат) Капацитет Pdesign кВт 10.74 11.30 10.74 6.00 6.00 12.71
  SCOP/A   3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80
  Клас на енергийна ефективност   A A A A A A
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 3,957 4,164 3,957 2,211 2,211 4,683
Забележки     (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС   (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС