Спецификации за FFA-A / RXM-M9

FFA25A2VEB / RXM25M3V1B9 FFA35A2VEB / RXM35M3V1B9 FFA50A2VEB / RXM50M3V1B9 FFA60A2VEB / RXM60M3V1B9
Капацитет на охлаждане Ном. kW 2.50 3.40 5.00 5.70
Охлаждане с конвекция SEER   6.17 6.38 5.98 5.76
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 142 186 292 347
  Капацитет Pdesign kW 2.50 3.40 5.00 5.70
  Клас на енергийна ефективност   A++ A++ A+ A+
Отопление с конвекция (умерен климат) Капацитет Pdesign kW 2.31 3.10 3.84 3.96
  SCOP/A   4.24 4.10 3.90 4.04
  Клас на енергийна ефективност   A+ A+ A A+
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 762 1,058 1,377 1,372
Номинална ефективност Годишен разход на енергия kWh 273 446 771 934
  EER   4.57 3.81 3.24 3.05
  COP   3.90 3.50 3.49 3.41
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   A A A B
    Отопление   A B B B
Топлинен капацитет Ном. kW 3.20 4.20 5.80 7.00
Забележки (1) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (1) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон
  (2) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (2) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми
  (3) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (3) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (3) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (3) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.
  (4) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (4) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (4) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (4) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.