Спецификации за FFA-A / RXS-L3

FFA25A2VEB / RXS25L3V1B FFA35A2VEB / RXS35L3V1B
Капацитет на охлаждане Ном. kW 2.50 3.40
Охлаждане с конвекция SEER   6.11 6.32
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 143 188
  Капацитет Pdesign kW 2.50 3.40
  Клас на енергийна ефективност   A++ A++
Отопление с конвекция (умерен климат) Капацитет Pdesign kW 2.31 3.10
  SCOP/A   4.24 4.10
  Клас на енергийна ефективност   A+ A+
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 763 1,059
Тръбни съединения Tечност Вън. д. мм 6.35 6.35
  Газ Вън. д. мм 9.50 9.50
  Дренаж вън. д. мм VP20 (Външен диам. 26, Вътр. диам. 20) VP20 (Външен диам. 26, Вътр. диам. 20)
Номинална ефективност EER   4.53 3.78
  Годишен разход на енергия kWh 276 450
  COP   3.90 3.50
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   A A
    Отопление   A A
Топлинен капацитет Ном. kW 3.20 4.20
Забележки (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.
  (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.
  (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон
  (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми