Спецификации за FFA-A9 / RXM-N9

FFA25A2VEB9 / RXM25N2V1B9 FFA25A2VEB9 / RXM25N5V1B9 FFA35A2VEB9 / RXM35N2V1B9 FFA35A2VEB9 / RXM35N5V1B9 FFA50A2VEB9 / RXM50N2V1B9 FFA60A2VEB9 / RXM60N2V1B9
Капацитет на охлаждане Ном. kW 2.50 2.50 3.40 3.40 5.00 5.70
Охлаждане с конвекция SEER   6.17 6.17 6.38 6.38   5.76
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 142 142 186 186   347
  Капацитет Pdesign kW 2.50 2.50 3.40 3.40   5.70
  Клас на енергийна ефективност   A++ A++ A++ A++   A+
Отопление с конвекция (умерен климат) Капацитет Pdesign kW 2.31 2.31 3.10 3.10   3.96
  SCOP/A   4.24 4.24 4.10 4.10   4.04
  Клас на енергийна ефективност   A+ A+ A+ A+   A+
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 762 762 1,058 1,058   1,372
Номинална ефективност Годишен разход на енергия kWh 273 273 446 446 772 934
  EER   4.57 4.57 3.81 3.81 3.24 3.05
  COP   3.90 3.90 3.50 3.50 3.49 3.41
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   A A A A A B
    Отопление   A A B B B B
Топлинен капацитет Ном. kW 3.20 3.20 4.20 4.20 5.80 7.00
Забележки (1) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (1) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.
  (2) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (2) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.
  (3) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (3) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон
  (4) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (4) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми