Спецификации за FHA-A(9) / RXM-N9

FHA35AVEB9 / RXM35N2V1B9 FHA35AVEB9 / RXM35N5V1B9 FHA50AVEB9 / RXM50N2V1B9 FHA60AVEB9 / RXM60N2V1B9
Капацитет на охлаждане Ном. kW 3.40 3.40 5.00 5.70
Охлаждане с конвекция SEER   6.24 6.24   6.08
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 191 191   328
  Капацитет Pdesign kW 3.40 3.40   5.70
  Клас на енергийна ефективност   A++ A++   A+
Отопление с конвекция (умерен климат) Капацитет Pdesign kW 3.10 3.10   4.71
  SCOP/A   4.43 4.43   3.87
  Клас на енергийна ефективност   A+ A+   A
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 979 979   1,704
Номинална ефективност Годишен разход на енергия kWh 456 456 779 866
  EER   3.73 3.73 3.21 3.29
  COP   4.08 4.08 3.35 3.32
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   A A A A
    Отопление   A A C C
Топлинен капацитет Ном. kW 4.00 4.00 6.00 7.20
Забележки (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.
  (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.
  (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон
  (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми