Спецификации за FHA-A(9) / RZQG-L(8)Y1

FHA100AVEB / RZQG100L8Y1B FHA100AVEB / RZQG71L8Y1B FHA100AVEB9 / RZQG100L8Y1B FHA100AVEB9 / RZQG71L8Y1B FHA125AVEB / RZQG125L8Y1B FHA125AVEB9 / RZQG125L8Y1B FHA140AVEB / RZQG100L8Y1B FHA140AVEB / RZQG125L8Y1B FHA140AVEB / RZQG140L7Y1B FHA140AVEB9 / RZQG100L8Y1B FHA140AVEB9 / RZQG125L8Y1B FHA140AVEB9 / RZQG140L7Y1B FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / RZQG100L8Y1B FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / RZQG125L8Y1B FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / RZQG100L8Y1B FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / RZQG71L8Y1B FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / RZQG71L8Y1B FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / RZQG100L8Y1B FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / RZQG125L8Y1B FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / RZQG100L8Y1B FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / RZQG71L8Y1B FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / RZQG71L8Y1B FHA50AVEB9 / FHA50AVEB9 / FHA50AVEB9 / RZQG100L8Y1B FHA50AVEB9 / FHA50AVEB9 / FHA50AVEB9 / RZQG125L8Y1B FHA50AVEB9 / FHA50AVEB9 / RZQG100L8Y1B FHA50AVEB9 / FHA50AVEB9 / RZQG71L8Y1B FHA50AVEB99 / FHA50AVEB99 / FHA50AVEB99 / RZQG100L8Y1B FHA50AVEB99 / FHA50AVEB99 / FHA50AVEB99 / RZQG125L8Y1B FHA50AVEB99 / FHA50AVEB99 / RZQG100L8Y1B FHA50AVEB99 / FHA50AVEB99 / RZQG71L8Y1B FHA60AVEB9 / FHA60AVEB9 / RZQG125L8Y1B FHA60AVEB99 / FHA60AVEB99 / RZQG125L8Y1B FHA71AVEB9 / FHA71AVEB9 / RZQG100L8Y1B FHA71AVEB9 / FHA71AVEB9 / RZQG125L8Y1B FHA71AVEB9 / RZQG71L8Y1B FHA71AVEB99 / FHA71AVEB99 / RZQG100L8Y1B FHA71AVEB99 / FHA71AVEB99 / RZQG125L8Y1B FHA71AVEB99 / RZQG71L8Y1B
Капацитет на охлаждане Ном. kW 9.50 6.80 9.50 6.80 12.00 12.00 9.50 12.00 13.40 9.50 12.00 13.40 9.50 12.00 9.50 6.80 6.80 9.50 12.00 9.50 6.80 6.80 9.50 12.00 9.50 6.80 9.50 12.00 9.50 6.80 12.00 12.00 9.50 12.00 6.80 9.50 12.00 6.80
Охлаждане с конвекция SEER   6.11 6.86 6.11 6.86 6.01 6.01 6.11 6.01 6.22 6.11 6.01 6.22 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 6.86 5.10 5.10 6.86
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 545 347 545 347 699 699 545 699 1,292 545 699 1,292 652 824 652 467 467 652 824 652 467 467 652 824 652 467 652 824 652 467 824 824 652 824 347 652 824 347
  Капацитет Pdesign kW 9.50 6.80 9.50 6.80 12.00 12.00 9.50 12.00 13.40 9.50 12.00 13.40 9.50 12.00 9.50 6.80 6.80 9.50 12.00 9.50 6.80 6.80 9.50 12.00 9.50 6.80 9.50 12.00 9.50 6.80 12.00 12.00 9.50 12.00 6.80 9.50 12.00 6.80
  Клас на енергийна ефективност   A++ A++ A++ A++ A+ A+ A++ A+   A++ A+   A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A++ A A A++
Отопление с конвекция (умерен климат) Капацитет Pdesign kW 11.30 7.60 11.30 7.60 14.13 14.13 11.30 14.13 11.61 11.30 14.13 11.61 11.30 12.71 11.30 6.00 6.00 11.30 12.71 11.30 6.00 6.00 11.30 12.71 11.30 6.00 11.30 12.71 11.30 6.00 12.71 12.71 11.30 12.71 7.60 11.30 12.71 7.60
  SCOP/A   4.61 4.32 4.61 4.32 4.23 4.23 4.61 4.23 4.22 4.61 4.23 4.22 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 4.32 3.80 3.80 4.32
  Клас на енергийна ефективност   A++ A+ A++ A+ A+ A+ A++ A+   A++ A+   A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A+ A A A+
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 3,432 2,463 3,432 2,463 4,677 4,677 3,432 4,677 3,851 3,432 4,677 3,851 4,164 4,683 4,164 2,211 2,211 4,164 4,683 4,164 2,211 2,211 4,164 4,683 4,164 2,211 4,164 4,683 4,164 2,211 4,683 4,683 4,164 4,683 2,463 4,164 4,683 2,463
Номинална ефективност Годишен разход на енергия kWh 1,150   1,150   1,705 1,705                                                         890     890
  EER   4.13 3.82 4.13 3.82 3.52 3.52 4.13 3.52 2.92 4.13 3.52 2.92 3.81 3.61 3.81 3.30 3.30 3.81 3.61 3.81 3.30 3.30 3.75 3.73 3.75 3.30 3.75 3.73 3.75 3.30 3.61 3.61 3.75 3.61 3.82 3.75 3.61 3.82
  COP   4.15   4.15   3.89 3.89     3.63     3.63                                             4.13     4.13
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   A   A   A A                                                         A     A
    Отопление   A   A   A A                                                         A     A
Топлинен капацитет Ном. kW 10.80   10.80   13.50 13.50     15.50     15.50                                             7.50     7.50
Забележки (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.
  (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.
  (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон   (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон   (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон     (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон     (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон   (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон   (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон   (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон   (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон   (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон     (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон   (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон     (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон     (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон
  (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми   (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми   (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми     (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми     (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми   (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми   (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми   (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми   (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми   (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми     (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми   (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми     (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми     (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми
Охлаждане с конвекция ηs,c %                 245.96     245.96
Отопление с конвекция (умерен климат) ηs,h %                 165.87     165.87