Спецификации за FHA-A(9) / RZQG-L9V1

FHA100AVEB / RZQG71L9V1B FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / RZQG71L9V1B FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / RZQG71L9V1B FHA50AVEB9 / FHA50AVEB9 / RZQG71L9V1B FHA71AVEB9 / RZQG71L9V1B FHA71AVEB98 / RZQG71L9V1B FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / RZQG71L9V1B FHA100AVEB8 / RZQG71L9V1B FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / RZQG71L9V1B FHA50AVEB98 / FHA50AVEB98 / RZQG71L9V1B FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / RZQG71L9V1B FHA100AVEB9 / RZQG71L9V1B FHA71AVEB99 / RZQG71L9V1B FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / RZQG71L9V1B FHA50AVEB99 / FHA50AVEB99 / RZQG71L9V1B FHA100AVEB / RZQG100L9V1B FHA140AVEB / RZQG100L9V1B FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / RZQG100L9V1B FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / RZQG100L9V1B FHA50AVEB9 / FHA50AVEB9 / FHA50AVEB9 / RZQG100L9V1B FHA50AVEB9 / FHA50AVEB9 / RZQG100L9V1B FHA71AVEB9 / FHA71AVEB9 / RZQG100L9V1B FHA71AVEB98 / FHA71AVEB98 / RZQG100L9V1B FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / RZQG100L9V1B FHA100AVEB8 / RZQG100L9V1B FHA50AVEB98 / FHA50AVEB98 / RZQG100L9V1B FHA50AVEB98 / FHA50AVEB98 / FHA50AVEB98 / RZQG100L9V1B FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / RZQG100L9V1B FHA140AVEB8 / RZQG100L9V1B FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / RZQG100L9V1B FHA140AVEB9 / RZQG100L9V1B FHA50AVEB99 / FHA50AVEB99 / RZQG100L9V1B FHA50AVEB99 / FHA50AVEB99 / FHA50AVEB99 / RZQG100L9V1B FHA100AVEB9 / RZQG100L9V1B FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / RZQG100L9V1B FHA71AVEB99 / FHA71AVEB99 / RZQG100L9V1B FHA125AVEB / RZQG125L9V1B FHA140AVEB / RZQG125L9V1B FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / FHA35AVEB9 / RZQG125L9V1B FHA50AVEB9 / FHA50AVEB9 / FHA50AVEB9 / RZQG125L9V1B FHA60AVEB9 / FHA60AVEB9 / RZQG125L9V1B FHA71AVEB9 / FHA71AVEB9 / RZQG125L9V1B FHA50AVEB98 / FHA50AVEB98 / FHA50AVEB98 / RZQG125L9V1B FHA140AVEB8 / RZQG125L9V1B FHA60AVEB98 / FHA60AVEB98 / RZQG125L9V1B FHA125AVEB8 / RZQG125L9V1B FHA71AVEB98 / FHA71AVEB98 / RZQG125L9V1B FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / FHA35AVEB98 / RZQG125L9V1B FHA50AVEB99 / FHA50AVEB99 / FHA50AVEB99 / RZQG125L9V1B FHA125AVEB9 / RZQG125L9V1B FHA60AVEB99 / FHA60AVEB99 / RZQG125L9V1B FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / FHA35AVEB99 / RZQG125L9V1B FHA71AVEB99 / FHA71AVEB99 / RZQG125L9V1B FHA140AVEB9 / RZQG125L9V1B FHA140AVEB / RZQG140L9V1B FHA140AVEB8 / RZQG140L9V1B FHA140AVEB9 / RZQG140L9V1B
Капацитет на охлаждане Ном. kW 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 13.40 13.40 13.40
Охлаждане с конвекция SEER   6.86 5.10 5.10 5.10 6.86 6.86 5.10 6.86 5.10 5.10 5.10 6.86 6.86 5.10 5.10 6.11 6.11 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 6.11 5.10 5.10 5.10 6.11 5.10 6.11 5.10 5.10 6.11 5.10 5.10 6.01 6.01 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 6.01 5.10 6.01 5.10 5.10 5.10 6.01 5.10 5.10 5.10 6.01 6.22 6.22 6.22
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 347 467 467 467 347 347 467 347 467 467 467 347 347 467 467 545 545 652 652 652 652 652 652 652 545 652 652 652 545 652 545 652 652 545 652 652 699 699 824 824 824 824 824 699 824 699 824 824 824 699 824 824 824 699 1,292 1,292 1,292
  Капацитет Pdesign kW 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 6.80 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 13.40 13.40 13.40
  Клас на енергийна ефективност   A++ A A A A++ A++ A A++ A A A A++ A++ A A A++ A++ A A A A A A A A++ A A A A++ A A++ A A A++ A A A+ A+ A A A A A A+ A A+ A A A A+ A A A A+
Отопление с конвекция (умерен климат) Капацитет Pdesign kW 7.60 6.00 6.00 6.00 7.60 7.60 6.00 7.60 6.00 6.00 6.00 7.60 7.60 6.00 6.00 11.30 11.30 11.30 11.30 11.30 11.30 11.30 11.30 11.30 11.30 11.30 11.30 11.30 11.30 11.30 11.30 11.30 11.30 11.30 11.30 11.30 14.13 14.13 12.71 12.71 12.71 12.71 12.71 14.13 12.71 14.13 12.71 12.71 12.71 14.13 12.71 12.71 12.71 14.13 11.61 11.61 11.61
  SCOP/A   4.32 3.80 3.80 3.80 4.32 4.32 3.80 4.32 3.80 3.80 3.80 4.32 4.32 3.80 3.80 4.61 4.61 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 4.61 3.80 3.80 3.80 4.61 3.80 4.61 3.80 3.80 4.61 3.80 3.80 4.23 4.23 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 4.23 3.80 4.23 3.80 3.80 3.80 4.23 3.80 3.80 3.80 4.23 4.22 4.22 4.22
  Клас на енергийна ефективност   A+ A A A A+ A+ A A+ A A A A+ A+ A A A++ A++ A A A A A A A A++ A A A A++ A A++ A A A++ A A A+ A+ A A A A A A+ A A+ A A A A+ A A A A+
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 2,463 2,211 2,211 2,211 2,463 2,463 2,211 2,463 2,211 2,211 2,211 2,463 2,463 2,211 2,211 3,432 3,432 4,164 4,164 4,164 4,164 4,164 4,164 4,164 3,432 4,164 4,164 4,164 3,432 4,164 3,432 4,164 4,164 3,432 4,164 4,164 4,677 4,677 4,683 4,683 4,683 4,683 4,683 4,677 4,683 4,677 4,683 4,683 4,683 4,677 4,683 4,683 4,683 4,677 3,851 3,851 3,851
Номинална ефективност EER   3.82 3.30 3.30 3.30 3.82 3.82 3.30 3.82 3.30 3.30 3.30 3.82 3.82 3.30 3.30 4.13 4.13 3.81 3.81 3.75 3.75 3.75 3.75 3.81 4.13 3.75 3.75 3.81 4.13 3.81 4.13 3.75 3.75 4.13 3.81 3.75 3.52 3.52 3.61 3.73 3.61 3.61 3.73 3.52 3.61 3.52 3.61 3.61 3.73 3.52 3.61 3.61 3.61 3.52 2.92 2.92 2.92
Забележки (1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (1) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.
  (2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (2) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.
      (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон   (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон     (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон       (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон   (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон     (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон   (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон     (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон           (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон   (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон   (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон   (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон   (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон   (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон   (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон     (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон
      (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми   (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми     (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми       (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми   (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми     (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми   (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми     (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми           (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми   (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми   (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми   (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми   (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми   (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми   (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми     (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми
Номинална ефективност Годишен разход на енергия kWh         890 890             890     1,150                 1,150                 1,150     1,705                 1,705       1,705
  COP           4.13 4.13             4.13     4.15                 4.15                 4.15     3.89                 3.89       3.89         3.63 3.63 3.63
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане           A A             A     A                 A                 A     A                 A       A
    Отопление           A A             A     A                 A                 A     A                 A       A
Топлинен капацитет Ном. kW         7.50 7.50             7.50     10.80                 10.80                 10.80     13.50                 13.50       13.50         15.50 15.50 15.50
Охлаждане с конвекция ηs,c %                                                                                                             245.96
Отопление с конвекция (умерен климат) ηs,h %                                                                                                             165.87