Спецификации за FHA-A / RXS-L3

FHA35AVEB / RXS35L3V1B
Капацитет на охлаждане Ном. kW 3.40
Охлаждане с конвекция SEER   6.18
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 193
  Капацитет Pdesign kW 3.40
  Клас на енергийна ефективност   A++
Отопление с конвекция (умерен климат) Капацитет Pdesign kW 3.10
  SCOP/A   4.43
  Клас на енергийна ефективност   A+
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 981
Номинална ефективност EER   3.70
  Годишен разход на енергия kWh 459
  COP   4.08
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   A
    Отопление   A
Топлинен капацитет Ном. kW 4.00
Забележки (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.
  (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.
  (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон
  (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми