Спецификации за FHA-A / RZAG-MY1

FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZAG100M7Y1B FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZAG100M7Y1B FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZAG71M7Y1B FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZAG71M7Y1B FHA50AVEB / FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZAG100M7Y1B FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZAG100M7Y1B FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZAG71M7Y1B FHA71AVEB / FHA71AVEB / RZAG100M7Y1B FHA71AVEB / RZAG71M7Y1B
Капацитет на охлаждане Ном. kW 9.50 (1) 9.50 (1) 6.80 (1) 6.80 (1) 9.50 (1) 9.50 (1) 6.80 (1) 9.50 (1) 6.80 (1)
Охлаждане с конвекция Годишно потребление на електроенергия kWh/a 327 316 314 305 368 386 363 352 335
  Капацитет Pdesign kW 9.50 9.50 6.80 6.80 9.50 9.50 6.80 9.50 6.80
Отопление с конвекция (умерен климат) Капацитет Pdesign kW 7.80 7.80 4.70 4.70 7.80 7.80 4.70 7.80 4.70
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 2,256 2,252 1,520 1,485 2,309 2,405 1,523 2,359 1,523
Топлинен капацитет Ном. kW 10.8 (2) 10.8 (2) 7.50 (2) 7.50 (2) 10.8 (2) 10.8 (2) 7.50 (2) 10.8 (2) 7.50 (2)
Охлаждане с конвекция SEER   10.2 10.5 7.58 7.80 9.04 8.62 6.55 9.44 7.11
  Клас на енергийна ефективност   A+++ A+++ A++ A++ A+++ A+++ A++ A+++ A++
Отопление с конвекция (умерен климат) SCOP/A   4.84 4.85 4.33 4.43 4.73 4.54 4.32 4.63 4.32
  Клас на енергийна ефективност   A++ A++ A+ A+ A++ A+ A+ A++ A+
Забележки (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Охлаждане: T2: вътр. темп. 26,6°CDB, 19,4°CWB, външ. темп. 48°CDB [Btu/hr/W] (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Охлаждане: T2: вътр. темп. 26,6°CDB, 19,4°CWB, външ. темп. 48°CDB [Btu/hr/W] (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Охлаждане: T2: вътр. темп. 26,6°CDB, 19,4°CWB, външ. темп. 48°CDB [Btu/hr/W] (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Охлаждане: T2: вътр. темп. 26,6°CDB, 19,4°CWB, външ. темп. 48°CDB [Btu/hr/W]
  (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.