Спецификации за FHA-A / RZQG-L9V1

FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZQG100L9V1B FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZQG125L9V1B FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZQG100L9V1B FHA35AVEB / FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZQG71L9V1B FHA35AVEB / FHA35AVEB / RZQG71L9V1B FHA50AVEB / FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZQG100L9V1B FHA50AVEB / FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZQG125L9V1B FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZQG100L9V1B FHA50AVEB / FHA50AVEB / RZQG71L9V1B FHA60AVEB / FHA60AVEB / RZQG125L9V1B FHA71AVEB / FHA71AVEB / RZQG100L9V1B FHA71AVEB / FHA71AVEB / RZQG125L9V1B FHA71AVEB / RZQG71L9V1B
Охлаждане с конвекция SEER   5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 6.86
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 652 824 652 467 467 652 824 652 467 824 652 824 347
  Капацитет Pdesign kW 9.50 12.0 9.50 6.80 6.80 9.50 12.0 9.50 6.80 12.0 9.50 12.00 6.80
  Клас на енергийна ефективност   A A A A A A A A A A A A A++
Отопление с конвекция (умерен климат) Капацитет Pdesign kW 11.30 12.7 11.3 6.00 6.00 11.30 12.7 11.3 6.00 12.7 11.30 12.71 7.60
  SCOP/A   3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 4.32
  Клас на енергийна ефективност   A A A A A A A A A A A A A+
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 4,164 4,683 4,164 2,211 2,211 4,164 4,683 4,164 2,211 4,683 4,164 4,683 2,463
Забележки   (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м.   (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м.   (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м.   (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м.     (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м.
    (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м. (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м.   (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м.   (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м. (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м.   (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м.     (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м.
    (3) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС (3) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС   (3) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС   (3) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС (3) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС   (3) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС     (3) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС
Капацитет на охлаждане Ном. kW                         6.80 (1)
Номинална ефективност Годишен разход на енергия kWh                         890
  EER                           3.82 (3)
  COP                           4.13 (3)
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане                           A
    Отопление                           A
Топлинен капацитет Ном. kW                         7.50 (2)