Спецификации за FHQ-C / RXS-K

FHQ35CAVEB / RXS35K2V1B FHQ50CAVEB / RXS50K2V1B
Капацитет на охлаждане Ном. kW 3.4 5.0
Номинална ефективност Годишен разход на енергия kWh 475 785
  EER   3.58 3.18
  COP   3.96 3.35
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   A B
    Отопление   A C
Топлинен капацитет Ном. kW 4.0 6.0
Забележки (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС
  (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване