Спецификации за FHQ-C / RZQG-L8/7V1

FHQ100CAVEB / RZQG100L8V1B FHQ125CAVEB / RZQG125L8V1B FHQ140CAVEB / RZQG140L7V1B FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / RZQG125L8V1B FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / RZQG100L8V1B FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / RZQG71L8V1B FHQ50CAVEB / FHQ50CAVEB / FHQ50CAVEB / RZQG125L8V1B FHQ50CAVEB / FHQ50CAVEB / RZQG100L8V1B FHQ60CAVEB / FHQ60CAVEB / RZQG125L8V1B FHQ71CAVEB / RZQG71L8V1B
Капацитет на охлаждане Ном. kW 9.5 12.0 13.4             6.8
Охлаждане с конвекция SEER   6.11 6.01   5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10 6.95
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 544.19 698.835   824 652 467 824 652 824 342.446
  Капацитет Pdesign kW 9.50 12.00   12.00 9.50 6.80 12.00 9.50 12.00 6.80
  Клас на енергийна ефективност   A++ A+   A A A A A A A++
Отопление с конвекция (умерен климат) Капацитет Pdesign kW 11.30 14.13   12.71 11.30 6.00 12.71 11.30 12.71 7.60
  SCOP/A   4.61 4.23   3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 4.32
  Клас на енергийна ефективност   A++ A+   A A A A A A A+
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 3,431.67 4,676.596   4,683 4,163 2,211 4,683 4,163 4,683 2,462.963
Номинална ефективност Годишен разход на енергия kWh 1,245 1,790 2,025             890
  EER   3.81 3.35 3.31             3.82
  COP   4.15 3.89 3.63             4.13
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   A A               A
    Отопление   A A               A
Топлинен капацитет Ном. kW 10.8 13.5 15.5             7.5
Забележки (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС             (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС
  (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване             (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване
        (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС