Спецификации за FHQ-C / RZQG-L8/7V1

FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / RZQG71L8V1B FHQ71CAVEB / RZQG71L8V1B FHQ100CAVEB / RZQG100L8V1B FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / RZQG100L8V1B FHQ50CAVEB / FHQ50CAVEB / RZQG100L8V1B FHQ125CAVEB / RZQG125L8V1B FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / FHQ35CAVEB / RZQG125L8V1B FHQ50CAVEB / FHQ50CAVEB / FHQ50CAVEB / RZQG125L8V1B FHQ60CAVEB / FHQ60CAVEB / RZQG125L8V1B FHQ140CAVEB / RZQG140L7V1B
Капацитет на охлаждане Ном. кВт   6.8 9.5     12.0       13.4
Охлаждане с конвекция SEER   5.10 6.95 6.11 5.10 5.10 6.01 5.10 5.10 5.10
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 467 342.446 544.19 652 652 698.835 824 824 824
  Капацитет Pdesign кВт 6.80 6.80 9.50 9.50 9.50 12.00 12.00 12.00 12.00
  Клас на енергийна ефективност   A A++ A++ A A A+ A A A
Отопление с конвекция (умерен климат) Капацитет Pdesign кВт 6.00 7.60 11.30 11.30 11.30 14.13 12.71 12.71 12.71
  SCOP/A   3.80 4.32 4.61 3.80 3.80 4.23 3.80 3.80 3.80
  Клас на енергийна ефективност   A A+ A++ A A A+ A A A
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 2,211 2,462.963 3,431.67 4,163 4,163 4,676.596 4,683 4,683 4,683
Номинална ефективност Годишен разход на енергия kWh   890 1,245     1,790       2,025
  EER     3.82 3.81     3.35       3.31
  COP     4.13 4.15     3.89       3.63
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане     A A     A
    Отопление     A A     A
Топлинен капацитет Ном. кВт   7.5 10.8     13.5       15.5
Забележки   (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС     (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС       (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС
    (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване     (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване       (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване
  (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС     (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС   (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС