Спецификации за FNA-A / RZQG-L9V1

FNA35A2VEB / FNA35A2VEB / FNA35A2VEB / FNA35A2VEB / RZQG125L9V1B FNA35A2VEB / FNA35A2VEB / FNA35A2VEB / RZQG100L9V1B FNA35A2VEB / FNA35A2VEB / RZQG71L9V1B FNA50A2VEB / FNA50A2VEB / FNA50A2VEB / RZQG125L9V1B FNA50A2VEB / FNA50A2VEB / RZQG100L9V1B FNA60A2VEB / FNA60A2VEB / RZQG125L9V1B
Капацитет на охлаждане Ном. kW 12.0 (1) 9.50 (1) 6.80 (1) 12.0 (1) 9.50 (1) 12.0 (1)
Охлаждане с конвекция SEER   5.10 5.10 4.80 5.10 5.10 5.10
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 824 652 496 824 652 824
  Капацитет Pdesign kW 12.0 9.50 6.80 12.0 9.50 12.0
  Клас на енергийна ефективност   A A B A A A
Отопление с конвекция (умерен климат) Капацитет Pdesign kW 11.3 10.7 6.00 12.7 11.3 12.7
  SCOP/A   3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80
  Клас на енергийна ефективност   A A A A A A
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 4,164 3,957 2,211 4,683 4,164 4,683
Номинална ефективност EER   3.05 (3) 3.38 (3) 3.06 (3) 3.48 (3) 3.78 (3) 3.20 (3)
  COP   3.03 (3) 2.93 (3) 2.94 (3) 3.74 (3) 3.65 (3) 3.21 (3)
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   B A B A A B
    Отопление   D D D A A C
Топлинен капацитет Ном. kW 13.5 (2) 10.8 (2) 7.50 (2) 13.5 (2) 10.8 (2) 13.5 (2)
Забележки (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м. (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; дължина на еквивал. тръбопр.: 7,5 м; денивелация: 0 м.
  (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м. (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м. (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м. (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м. (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м. (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м.
  (3) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС (3) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС (3) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС (3) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС (3) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС (3) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС