Спецификации за FNA-A9 / RZQG-L(8)Y1

FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / RZQG71L8Y1B FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / RZQG100L8Y1B FNA50A2VEB9 / FNA50A2VEB9 / RZQG100L8Y1B FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / FNA35A2VEB9 / RZQG125L8Y1B FNA50A2VEB9 / FNA50A2VEB9 / FNA50A2VEB9 / RZQG125L8Y1B FNA60A2VEB9 / FNA60A2VEB9 / RZQG125L8Y1B
Капацитет на охлаждане Ном. kW 6.80 9.50 9.50 12.00 12.00 12.00
Охлаждане с конвекция SEER   4.80 5.10 5.10 5.10 5.10 5.10
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 496 652 652 824 824 824
  Капацитет Pdesign kW 6.80 9.50 9.50 12.00 12.00 12.00
  Клас на енергийна ефективност   B A A A A A
Отопление с конвекция (умерен климат) Капацитет Pdesign kW 6.00 10.74 11.30 11.30 12.71 12.71
  SCOP/A   3.80 3.80 3.80 3.80 3.80 3.80
  Клас на енергийна ефективност   A A A A A A
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 2,211 3,957 4,164 4,164 4,683 4,683
Номинална ефективност Годишен разход на енергия kWh 1,111 1,405 1,257 1,967 1,724 1,875
  EER   3.06 3.38 3.78 3.05 3.48 3.20
  COP   2.94 2.93 3.65 3.03 3.74 3.21
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   B A A B A B
    Отопление   D D A D A C
Топлинен капацитет Ном. kW 7.50 10.80 10.80 13.50 13.50 13.50
Забележки (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.
  (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.
  (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон
  (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми