Спецификации за FNQ-A / RXS-L

FNQ50A2VEB / RXS50L2V1B FNQ60A2VEB / RXS60L2V1B
Капацитет на охлаждане Ном. kW 5.0 6.0
Номинална ефективност Годишен разход на енергия kWh 746 1,119
  EER   3.35 (1) 2.68 (1)
  COP   3.34 (1) 3.11 (1)
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   A D
    Отопление   C D
Топлинен капацитет Ном. kW 5.80 7.00
Забележки (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС (1) - EER/COP съгласно Eurovent 2012, за използване само извън ЕС
  (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване