Спецификации за FTXA-AW / RXA-B

FTXA42A2V1BW / RXA42B2V1B FTXA50A2V1BW / RXA50B2V1B FTXA50A2V1BW / RXA50B5V1B
Капацитет на охлаждане Мин. кВт 1.7 1.7 1.70
  Макс. кВт 5.0 5.3 5.30
  Ном. кВт 4.2 5.0 5.00
Номинална ефективност Годишен разход на енергия kWh     679
  EER   3.99 3.68 3.68
  COP   4.12 4.00 4.00
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   A A A
    Отопление   A A A
Топлинен капацитет Ном. кВт 5.40 5.80 5.80
  Мин. кВт 1.70 1.70 1.70
  Макс. кВт 6.00 6.50 6.50
Забележки (1) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (1) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.
  (2) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (2) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна темп.: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.
  (3) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (3) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон