Спецификации за FTXJ-AW

FTXJ20A2V1BW FTXJ25A2V1BW FTXJ35A2V1BW FTXJ42A2V1BW FTXJ50A2V1BW
Power input Охлаждане Ном. кВт 0.020 0.022 0.024 0.028 0.031
  Отопление Ном. кВт 0.021 0.022 0.024 0.036 0.039
Корпус Colour   Бяло Бяло Бяло Бяло Бяло
Размери Тяло Височина мм 305 305 305 305 305
    Широчина мм 900 900 900 900 900
    Дълбочина мм 212 212 212 212 212
Тегло Тяло kg 12 12 12 12 12
Вентилатор Скорост на въздушния поток Охлаждане Висок м³/мин 11.0 11.4 11.8 13.0 13.5
      Среден м³/мин 8.4 8.6 8.6 9.5 10.4
      Ниско м³/мин 6.0 6.0 6.0 7.2 7.6
      Тих режим м³/мин 4.6 4.6 4.6 4.6 5.2
    Отопление Висок м³/мин 11.1 11.3 11.7 14.4 15.0
      Среден м³/мин 8.7 9.0 9.0 10.5 11.1
      Ниско м³/мин 6.4 6.4 6.4 7.7 8.2
      Тих режим м³/мин 4.6 4.6 4.6 5.2 5.7
Sound power level Охлаждане dBA 57 57 60 60 60
Ниво на звуково налягане Охлаждане Висок dBA 39 40 41 45 46
    Среден dBA 32 33 33 37 39
    Ниско dBA 25 25 25 29 31
    Тих режим dBA 19 19 19 21 24
  Отопление Висок dBA 39 40 41 45 46
    Среден dBA 32 33 33 37 42
    Ниско dBA 25 25 25 29 33
    Тих режим dBA 19 19 19 21 24
Хладилен агент Потенциал на глобално затопляне   675 675 675 675 675
Тръбни съединения течност Вън. д. мм 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  газ Вън. д. мм 9.50 9.50 9.50 12.7 12.7
  Дренаж   18 18 18 18 18
Control systems Infrared remote control   ARC488A1W ARC488A1W ARC488A1W ARC488A1W ARC488A1W
  Wired remote control   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
Стандартни аксесоари Ръководство за монтаж 1 1 1 1 1
  Ръководство за работа 1 1 1 1 1
  Безжично дистанционно управление 1 1 1 1 1
  Стойка за дистанционното 1 1 1 1 1
  Сухи батерии тип ААА 2 2 2 2 2
  Обезмирисяващ филтър с титанов апатит 1 1 1 1 1
  Сребърен филтър за частици 1 1 1 1 1
  Винтов капак 2 2 2 2 2
  Плик за винтове 1 1 1 1 1
  Общи мерки за безопасност 1 1 1 1 1
  Монтажна пластина: 1 1 1 1 1
Power supply Име   V1 V1 V1 V1 V1
  Фаза   1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Честота Хц 50 50 50 50 50
  Напрежение V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Забележки (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; 24°C с влажен термометър; съответстваща дължина на тръбопр.: 5м (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; 24°C с влажен термометър; съответстваща дължина на тръбопр.: 5м (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; 24°C с влажен термометър; съответстваща дължина на тръбопр.: 5м (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; 24°C с влажен термометър; съответстваща дължина на тръбопр.: 5м (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; 24°C с влажен термометър; съответстваща дължина на тръбопр.: 5м
  (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5м (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5м (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5м (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5м (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5м