Спецификации за FTXM-R

FTXM20R2V1B FTXM20R5V1B FTXM25R2V1B FTXM25R5V1B FTXM35R2V1B FTXM35R5V1B FTXM50R2V1B FTXM60R2V1B FTXM71R2V1B FTXM42R2V1B (Archived) FTXM42R5V1B (Archived)
Ниво на звуково налягане Отопление Висок dBA 39 39 39 39 39 39 43 45 46 45 45
    Среден dBA 34 34 34 34 35 35 39 41 42 39 39
    Тих режим dBA 20 20 20 20 20 20 31 33 34 21 21
    Ниско dBA 26 26 27 27 28 28 34 36 37 29 29
  Охлаждане Среден dBA 33 33 33 33 33 33 40 42 43 39 39
    Тих режим dBA 19 19 19 19 19 19 27 30 32 21 21
    Ниско dBA 25 25 25 25 29 29 36 37 38 30 30
    Висок dBA 41 41 41 41 45 45 44 46 47 45 45
Стандартни аксесоари Ръководство за монтаж 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Ръководство за работа 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Безжично дистанционно управление 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Сухи батерии тип ААА 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Стойка за дистанционното 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Монтажна пластина: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
  Обезмирисяващ филтър с титанов апатит 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1
  Фиксиращи винтове за вътрешното устройство 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
  Адаптерен комплект за WLAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Системи за управление Жично дистанционно управление   BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1 BRC073A1
  Infrared remote control   ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67 ARC466A67
Тръбни съединения Tечност Вън. д. мм 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Газ Вън. д. мм 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 9.50 12.7 12.7 15.9 9.50 9.50
  Дренаж   18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Консумирана мощност Охлаждане Ном. kW 0.029 0.029 0.025 0.025 0.030 0.030 0.030 0.032 0.054 0.034 0.034
  Отопление Ном. kW 0.023 0.023 0.022 0.022 0.027 0.027 0.032 0.035 0.060 0.038 0.038
Sound power level Охлаждане dBA 57 57 57 57 58 58 58 60 60 60 60
  Отопление dBA 54 54 54 54 54 54 58 59 61 60 60
Размери Тяло Широчина мм 778 778 778 778 778 778 998 998 998 778 778
    Дълбочина мм 272 272 272 272 272 272 292 292 292 272 272
    Височина мм 295 295 295 295 295 295 299 299 299 295 295
Корпус Цвят   Бяло Бяло Бяло Бяло Бяло Бяло Бяло Бяло Бяло Бяло Бяло
Тегло Тяло кг 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 14.5 14.5 14.5 10.0 10.0
Вентилатор Скорост на въздушния поток Отопление Висок м³/мин 9.3 9.3 9.8 9.8 9.8 9.8 15.8 16.5 17.7 12.4 12.4
      Среден м³/мин 8.2 8.2 8.0 8.0 8.5 8.5 14.2 15.2 15.8 9.7 9.7
      Ниско м³/мин 6.2 6.2 6.3 6.3 6.5 6.5 12.0 12.4 12.7 6.5 6.5
      Тих режим м³/мин 5.1 5.1 4.9 4.9 4.9 4.9 10.5 11.1 11.6 4.9 4.9
    Охлаждане Ниско м³/мин 5.7 5.7 5.7 5.7 6.0 6.0 11.4 11.8 12.2 6.5 6.5
      Среден м³/мин 7.5 7.5 7.6 7.6 7.8 7.8 14.0 14.0 15.0 9.0 9.0
      Висок м³/мин 10.5 10.5 10.5 10.5 11.3 11.3 15.8 16.7 16.9 11.9 11.9
      Тих режим м³/мин 4.3 4.3 4.1 4.1 4.2 4.2 8.3 9.1 10.0 4.3 4.3
Power supply Фаза   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Име   V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1 V1
  Честота Хц 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
  Напрежение V 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240 220-240
Забележки (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; 24°C с влажен термометър; съответстваща дължина на тръбопр.: 5м (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; 24°C с влажен термометър; съответстваща дължина на тръбопр.: 5м (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; 24°C с влажен термометър; съответстваща дължина на тръбопр.: 5м (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; 24°C с влажен термометър; съответстваща дължина на тръбопр.: 5м (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; 24°C с влажен термометър; съответстваща дължина на тръбопр.: 5м (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; 24°C с влажен термометър; съответстваща дължина на тръбопр.: 5м (1) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5м (1) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5м (1) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5м (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; 24°C с влажен термометър; съответстваща дължина на тръбопр.: 5м (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; 24°C с влажен термометър; съответстваща дължина на тръбопр.: 5м
  (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5м (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5м (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5м (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5м (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5м (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5м (2) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; 24°C с влажен термометър; съответстваща дължина на тръбопр.: 5м (2) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; 24°C с влажен термометър; съответстваща дължина на тръбопр.: 5м (2) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; 24°C с влажен термометър; съответстваща дължина на тръбопр.: 5м (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5м (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 5м
Стандартни аксесоари Сребърен филтър за частици             1 1 1