Спецификации за FTXS-F / RXS-F

FTXS60FV1B / RXS60F2V1B FTXS71FV1B / RXS71FV1B
Капацитет на охлаждане Мин. кВт 1.7 2.3
  Макс. кВт 6.7 8.5
  Ном. кВт 6.0 (1) 7.1 (1)
Тръбни съединения Tечност Вън. д. mm 6.35 6.35
  Газ Вън. д. mm 12.7 15.9
  Drain OD mm 18.0 18.0
Номинална ефективност Годишен разход на енергия kWh 995 1,175
  EER   3.02 3.02
  COP   3.43 3.22
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   B B
    Отопление   B C
Топлинен капацитет Ном. кВт 7.0 (2) 8.2 (2)
  Мин. кВт 1.7 2.3
  Макс. кВт 8.0 10.2
Забележки (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; 24°C с влажен термометър; съответстваща дължина на тръбопр.: 7,5 м (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C (сух термометър), 19°C (влажен термометър); външна температура 35°C със сух термометър; 24°C с влажен термометър; съответстваща дължина на тръбопр.: 7,5 м
  (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м (2) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м
  (3) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване (3) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване