Спецификации за FTXS-G / RKS-G

FTXS20G2V1B / RKS20G2V1B FTXS25G2V1B / RKS25G2V1B FTXS35G2V1B / RKS35G2V1B FTXS42G2V1B / RKS42G2V1B FTXS50G2V1B / RKS50G2V1B
Капацитет на охлаждане Мин. kW 1.3 1.3 1.4 1.7 1.7
  Макс. kW 2.8 3.2 4.0 5.0 5.3
  Ном. kW 2.0 (1) 2.5 (1) 3.5 (1) 4.2 (1) 5.0 (1)
Piping connections Tечност Вън. д. мм 6.35 6.35 6.35 6.35 6.35
  Газ Вън. д. мм 9.5 9.5 9.5 9.5 12.7
  Дренаж OD мм 18.0 18.0 18.0 18.0 18.0
Номинална ефективност Годишен разход на енергия kWh 235 275 435 610 760
  EER   4.26 4.55 4.02 3.44 3.29
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   A A A A A
Забележки (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; 24°C с влажен термометър; съответстваща дължина на тръбопр.: 5м (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; 24°C с влажен термометър; съответстваща дължина на тръбопр.: 5м (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; 24°C с влажен термометър; съответстваща дължина на тръбопр.: 5м (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; 24°C с влажен термометър; съответстваща дължина на тръбопр.: 5м (1) - Охлаждане: температура на открито 27°C със сух термометър, 19.0°C с влажен термометър; външна темп. 35°C със сух термометър; 24°C с влажен термометър; съответстваща дължина на тръбопр.: 5м
  (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване (2) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване