Спецификации за FUQ-C / RQ-BV3

FUQ71CVEB / RQ71B8V3B FUQ100CVEB / RQ100B8V3B
Капацитет на охлаждане Ном. кВт 7.1 (3) 10 (3)
Номинална ефективност EER   2.63 2.61
  Годишен разход на енергия kWh 1,350 1,915
  COP   3.16 3.13
  Директива за обозначаване на енергийната ефективност: Охлаждане   D D
    Отопление   D D
Топлинен капацитет Ном. кВт 8.0 (4) 11.20 (4)
Забележки (1) - Етикет за енергийна ефективност: варира от A (най-ефективен) до G (най-малко ефективен) (1) - Етикет за енергийна ефективност: варира от A (най-ефективен) до G (най-малко ефективен)
  (2) - Годишно потребление на електроенергия: базиран на средното потребление за 500 работни часа през годината на пълно натоварване (номинални условия). (2) - Годишно потребление на електроенергия: базиран на средното потребление за 500 работни часа през годината на пълно натоварване (номинални условия).
  (3) - Охлаждане: вътрешна температура 27°C със сух термометър, 19°C с влажен термометър; външна температура 35°C със сух термометър съответна дължина на тръбите: 7,5m; денивелация: 0 м (3) - Охлаждане: вътрешна температура 27°C със сух термометър, 19°C с влажен термометър; външна температура 35°C със сух термометър съответна дължина на тръбите: 7,5m; денивелация: 0 м
  (4) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м. (4) - Отопление: температура на открито 20°С (сух термометър), външна темп. 7°C (сух термометър), 6°C (влажен термометър); съответна дължина на тръбите за хладилния агент: 7,5 м; денивелация: 0 м.
  (5) - В съответствие с EN/IEC 61000-3-11, съответно EN/IEC 61000-3-12, може да се наложи консултация с оператора на разпределителната мрежа, за да се гарантира, че оборудването е свързано само към захранване със Zsys ≤Zmax, респективно стойност на Ssc ≥ минимална стойност на Ssc. (5) - В съответствие с EN/IEC 61000-3-11, съответно EN/IEC 61000-3-12, може да се наложи консултация с оператора на разпределителната мрежа, за да се гарантира, че оборудването е свързано само към захранване със Zsys ≤Zmax, респективно стойност на Ssc ≥ минимална стойност на Ssc.
  (6) - Настройка по Европейски/международен технически стандарт за ограниченията за преобразуватели на напрежение, колебания на напрежение и примигване в обществените електрозахранващи системи за ниско напрежение за оборудване, с номинална мощност ≤ 75А. (6) - Настройка по Европейски/международен технически стандарт за ограниченията за преобразуватели на напрежение, колебания на напрежение и примигване в обществените електрозахранващи системи за ниско напрежение за оборудване, с номинална мощност ≤ 75А.
  (7) - Съпротивление на системата (7) - Съпротивление на системата
  (8) - Оборудване в съответствие с EN/IEC 61000-3-12: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток > 16A и ≤ 75A на фаза (8) - Оборудване в съответствие с EN/IEC 61000-3-12: Европейски/международен технически стандарт, определящ граничните стойности за синусоидален ток, получен от оборудване, свързано към обществената мрежа с ниско напрежение при входящ ток > 16A и ≤ 75A на фаза
  (9) - Мощност на късо съединение (9) - Мощност на късо съединение
  (10) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване (10) - Номинална ефективност: охлаждане при 35°/27° номинално натоварване, отопление при 7°/20° номинално натоварване