Спецификации за FVA-A / RZAG-MV1

FVA100AMVEB / RZAG100M7V1B FVA100AMVEB / RZAG71M7V1B FVA125AMVEB / RZAG125M7V1B FVA140AMVEB / RZAG100M7V1B FVA140AMVEB / RZAG140M7V1B FVA71AMVEB / RZAG71M7V1B
Капацитет на охлаждане Ном. kW 9.50 (1) 6.80 (1) 12.1 (1) 9.50 (1) 13.4 (1) 6.80 (1)
Охлаждане с конвекция Годишно потребление на електроенергия kWh/a 554 371 1,133 517 1,314 374
  Капацитет Pdesign kW 9.50 6.80 12.1 9.50 13.4 6.80
Отопление с конвекция (умерен климат) Капацитет Pdesign kW 7.80 4.70 9.52 7.80 9.52 4.70
  Годишно потребление на електроенергия kWh/a 2,600 1,625 3,209 2,697 3,383 1,625
Топлинен капацитет Ном. kW 10.8 (2) 7.50 (2) 13.5 (2) 10.8 (2) 15.5 (2) 7.50 (2)
Охлаждане с конвекция SEER   6.00 6.41 6.41 6.43 6.12 6.37
  Клас на енергийна ефективност   A+ A++   A++   A++
Отопление с конвекция (умерен климат) SCOP/A   4.20 4.05 4.15 4.05 3.94 4.05
  Клас на енергийна ефективност   A+ A+   A+   A+
Забележки (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Охлаждане: T2: вътр. темп. 26,6°CDB, 19,4°CWB, външ. темп. 48°CDB [Btu/hr/W] (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Охлаждане: T2: вътр. темп. 26,6°CDB, 19,4°CWB, външ. темп. 48°CDB [Btu/hr/W] (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m. (1) - Номиналният капацитет на охлаждане се базира на: вътрешна температура: 27°CDB, 19°CWB, външна температура: 35°CDB, еквивалентна дължина на тръбите за хладилен агент: 5 m, разлика в нивото: 0m.
  (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m. (2) - Номиналният капацитет за загряване важи за: вътрешна температура: 20°C (сух термометър), външна температура: 7°C (сух термометър), 8°C (влажен термометър), съответна дължина на тръбите: 5 м, денивелация: 0m.
  (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон   (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон   (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон (3) - Вж. отделния чертеж за работен диапазон
  (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми   (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми   (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми (4) - Вж. отделния чертеж за електрическите схеми