Спецификации за FWF-BT

FWF02B5TV1B FWF02B7TV1B FWF03B5TV1B FWF03B7TV1B FWF04B5TV1B FWF04B7TV1B FWF05B5TV1B FWF05B7TV1B
Ниво на звуково налягане Sound pressure level-=-Super high-=-dBA дБА   31   31   40   45
  Sound pressure level-=-Low-=-dBA дБА 26.0 26 26.0 26 26.0 26 30.0 30
  Sound pressure level-=-High-=-dBA дБА 31.0 27 31.0 27 40.0 33 45.0 39
Стандартни аксесоари Ръководство за монтаж и работа 1 Ръководство за монтаж и работа 1 Ръководство за монтаж и работа 1 Ръководство за монтаж и работа 1 Ръководство за монтаж и работа
  Маркуч за източване 1 Маркуч за източване 1 Маркуч за източване 1 Маркуч за източване 1 Маркуч за източване
  Скоба за източващия маркуч 1 Скоба за източващия маркуч 1 Скоба за източващия маркуч 1 Скоба за източващия маркуч 1 Скоба за източващия маркуч
  Шайба за скоба за окачване 8 Шайба за скоба за окачване 8 Шайба за скоба за окачване 8 Шайба за скоба за окачване 8 Шайба за скоба за окачване
  Винтове 4 Винтове 4 Винтове 4 Винтове 4 Винтове
  Инструкции за монтаж 1 Инструкции за монтаж 1 Инструкции за монтаж 1 Инструкции за монтаж 1 Инструкции за монтаж
  О-пръстен 2 О-пръстен 2 О-пръстен 2 О-пръстен 2 О-пръстен
  Изолация 6 Изолация 6 Изолация 6 Изолация 6 Изолация
Control systems Wired remote control     BRC315D7   BRC315D7   BRC315D7   BRC315D7
  Infrared remote control     BRC7E530, BRC7E531   BRC7E530, BRC7E531   BRC7E530, BRC7E531   BRC7E530, BRC7E531
Total sound power level Total sound power level-=-Low-=-dBA дБА 36.0   38.0   38.0   42.0
  Total sound power level-=-High-=-dBA дБА 44.0   44.0   50.0   55.0
Water flow Water flow-=-Water pressure drop Water flow-=-Water pressure drop-=-Heating Water flow-=-Water pressure drop-=-Heating-=-High-=-kPa kPa 7   18   30   43
    Water flow-=-Water pressure drop-=-Cooling Water flow-=-Water pressure drop-=-Cooling-=-High-=-kPa kPa 5   17   29   40
Тръбни съединения Дренаж вън. д. мм VP20 (Външен диам. 26, Вътр. диам. 20) VP20 (Външен диам. 26, Вътр. диам. 20) VP20 (Външен диам. 26, Вътр. диам. 20) VP20 (Външен диам. 26, Вътр. диам. 20) VP20 (Външен диам. 26, Вътр. диам. 20) VP20 (Външен диам. 26, Вътр. диам. 20) VP20 (Външен диам. 26, Вътр. диам. 20) VP20 (Външен диам. 26, Вътр. диам. 20)
  Вода Вход   3/4" BSP (женска резба) 3/4" BSP (женска резба) 3/4" BSP (женска резба) 3/4" BSP (женска резба) 3/4" BSP (женска резба) 3/4" BSP (женска резба) 3/4" BSP (женска резба) 3/4" BSP (женска резба)
    Изход   3/4" BSP (женска резба) 3/4" BSP (женска резба) 3/4" BSP (женска резба) 3/4" BSP (женска резба) 3/4" BSP (женска резба) 3/4" BSP (женска резба) 3/4" BSP (женска резба) 3/4" BSP (женска резба)
Консумирана мощност Power input-=-High-=-kW kW 0.074   0.074   0.090   0.118
  Power input-=-Low-=-kW kW 0.060   0.060   0.055   0.062
Allowed water temperature Allowed water temperature-=-Heating Allowed water temperature-=-Heating-=-Max.-=-°C °C 50 (5)   50 (5)   50 (5)   50 (5)
    Allowed water temperature-=-Heating-=-Min.-=-°C °C 5 (5)   5 (5)   5 (5)   5 (5)
  Allowed water temperature-=-Cooling Allowed water temperature-=-Cooling-=-Min.-=-°C °C 5 (5)   5 (5)   5 (5)   5 (5)
    Allowed water temperature-=-Cooling-=-Max.-=-°C °C 50 (5)   50 (5)   50 (5)   50 (5)
Размери Тяло Широчина мм 575 575 575 575 575 575 575 575
    Дълбочина мм 575 575 575 575 575 575 575 575
    Височина мм 285 (4) 285 285 (4) 285 285 (4) 285 285 (4) 285
Тегло Тяло кг 19 19 19 19 19 19 19 19
Вентилатор Скорост на въздушния поток Fan-=-Air flow rate-=-Low-=-m³/h m³/h 300 318 318 318 318 318 420 420
    Fan-=-Air flow rate-=-High-=-m³/h m³/h 456 468 468 468 660 660 876 876
Power supply Фаза   1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~
  Честота Хц 50 50 50 50 50 50 50 50
  Напрежение V 220-440 220-440 220-440 220-440 220-440 220-440 220-440 220-440
Забележки (1) - Охлаждане: въздух 27°C (сух термометър), 19° (влажен термометър); влизаща вода 7°C; излизаща вода 12°C (1) - Охлаждане: въздух 27°C (сух термометър), 19° (влажен термометър); влизаща вода 7°C; излизаща вода 12°C (1) - Охлаждане: въздух 27°C (сух термометър), 19° (влажен термометър); влизаща вода 7°C; излизаща вода 12°C (1) - Охлаждане: въздух 27°C (сух термометър), 19° (влажен термометър); влизаща вода 7°C; излизаща вода 12°C (1) - Охлаждане: въздух 27°C (сух термометър), 19° (влажен термометър); влизаща вода 7°C; излизаща вода 12°C (1) - Охлаждане: въздух 27°C (сух термометър), 19° (влажен термометър); влизаща вода 7°C; излизаща вода 12°C (1) - Охлаждане: въздух 27°C (сух термометър), 19° (влажен термометър); влизаща вода 7°C; излизаща вода 12°C (1) - Охлаждане: въздух 27°C (сух термометър), 19° (влажен термометър); влизаща вода 7°C; излизаща вода 12°C
  (2) - Отопление: 2-тръбни: въздух 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 45°C; температура на изходящата вода 40°C; (2) - Отопление: 2 тръби: въздух 20°С (влажен термометър) – входяща вода 50°С (2) - Отопление: 2-тръбни: въздух 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 45°C; температура на изходящата вода 40°C; (2) - Отопление: 2 тръби: въздух 20°С (влажен термометър) – входяща вода 50°С (2) - Отопление: 2-тръбни: въздух 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 45°C; температура на изходящата вода 40°C; (2) - Отопление: 2 тръби: въздух 20°С (влажен термометър) – входяща вода 50°С (2) - Отопление: 2-тръбни: въздух 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 45°C; температура на изходящата вода 40°C; (2) - Отопление: 2 тръби: въздух 20°С (влажен термометър) – входяща вода 50°С
  (3) - Отопление: 4-тръбни: въздух 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 65°C; температура на изходящата вода 55°C; (3) - Не позволявайте вода с температура по-малка от 5°C или повече от 50°/70°C да влиза в уреда, това може да повреди уреда (3) - Отопление: 4-тръбни: въздух 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 65°C; температура на изходящата вода 55°C; (3) - Не позволявайте вода с температура по-малка от 5°C или повече от 50°/70°C да влиза в уреда, това може да повреди уреда (3) - Отопление: 4-тръбни: въздух 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 65°C; температура на изходящата вода 55°C; (3) - Не позволявайте вода с температура по-малка от 5°C или повече от 50°/70°C да влиза в уреда, това може да повреди уреда (3) - Отопление: 4-тръбни: въздух 20°CDB, 15°CWB; температура на входящата вода 65°C; температура на изходящата вода 55°C; (3) - Не позволявайте вода с температура по-малка от 5°C или повече от 50°/70°C да влиза в уреда, това може да повреди уреда
  (4) - Височината включва разпределителна кутия (4) - Височината включва разпределителна кутия (4) - Височината включва разпределителна кутия (4) - Височината включва разпределителна кутия (4) - Височината включва разпределителна кутия (4) - Височината включва разпределителна кутия (4) - Височината включва разпределителна кутия (4) - Височината включва разпределителна кутия
  (5) - Не позволявайте вода с температура по-малка от 5°C или повече от 50°/70°C да влиза в уреда, това може да повреди уреда   (5) - Не позволявайте вода с температура по-малка от 5°C или повече от 50°/70°C да влиза в уреда, това може да повреди уреда   (5) - Не позволявайте вода с температура по-малка от 5°C или повече от 50°/70°C да влиза в уреда, това може да повреди уреда   (5) - Не позволявайте вода с температура по-малка от 5°C или повече от 50°/70°C да влиза в уреда, това може да повреди уреда